Sökning: "brand reputation"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden brand reputation.

 1. 1. H&M gör Åhlénstricket : En studie av H&Ms kriskommunikation på Facebook vid lanseringen av barntröjan Coolest monkey in the jungle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexandra Haglund; Josefine Oldenstedt; [2018]
  Nyckelord :H M; crisis communication; critical discourse analysis; rasism; public relations; image repair theory; reputation management; rhetoric;

  Sammanfattning : This study aims to see how H&M are using crisis communication through Facebook to investigate if they are able to contain their reputation and trustworthiness during and after crisis. This has been done by a quantitative content analysis and the qualitative critical discourse analysis with Norman Fairclough’s three-dimensional model. LÄS MER

 2. 2. CSR i modeindustrins mellanhandsföretag : en studie om integration och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Axelsson; Emma Svernlöv; [2017]
  Nyckelord :CSR integration; intermediaries; fashion industry; value creation; CSR integration; mellanhandsföretag; modeindustrin; värdeskapande;

  Sammanfattning : In this qualitative study the buying activity for three smaller intermediaries in the Swedish fashion industry have been identified to compare similarities and differences. Further on we studied how CSR is integrated in the activity and which type of value these efforts create for the intermediary. LÄS MER

 3. 3. (wh)Y Should They Care? : What motivates generation Y to accept a job at an organization with a harmed reputation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Erlands; Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; motivation factors; harmed reputation; employer branding;

  Sammanfattning : With this study, the authors will examine what generation Y values the highest when applying, and accepting, a job. The study will also examine if this is something that changes if the organization has a harmed reputation. LÄS MER

 4. 4. The Differentiation of a Nation : The Swedish Nation Brand Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Kinnwall; [2017]
  Nyckelord :International Relations; Communication; Marketing; Sweden; Public Diplomacy; Nation Branding; Corporate Branding; Nation Brand; Competitive Identity; Brand; Reputation; Brand Management; Swedish Institute;

  Sammanfattning : This paper aims to highlight how the recent developments in international relations has created a environment with increased competition between countries for attention and assets and how these changes has promoted the increased use of public diplomacy  to reach out to new actors. The study will focus on the public diplomacy sub-discipline of nation branding. LÄS MER

 5. 5. Varumärkets påverkan på anställda : En studie om image och ryktets inverkan på  en arbetstagare inom små tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Larsson; Rebecca Steene; [2017]
  Nyckelord :Brand; image; reputation; branding; employee; attitudes; Varumärke; image; rykte; branding; anställda; attityder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och image kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom tjänstesektorn. Metod: Då syftet med studien är att få ökad förståelse för hur image och rykte påverkar en arbetstagare i valet av arbetsgivare, har således studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet brand reputation.

Din email-adress: