Sökning: "brand reputation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden brand reputation.

 1. 1. Crisis Management & Brand Reputation : An exploratory study on crisis management and its effects on brand reputation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Kim Bodeklint; William Unosson; Angelica Lindhe; [2017]
  Nyckelord :Crisis Management; Brand Reputation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. If You Are Not Visible, You Do Not Exist : A Qualitative Study of Corporate Reputation Management on Social Media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joanna Johansson; Terese Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of internet and social media has during the last decade increased and today both individuals and companies are active on social media. It is a new way for organizations to communicate with customers and many organizations have realized the value of their corporate reputation to contribute to a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Global brand image creation by Swedish born globals

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zsuzsanna Keremi; Wendy Beute; [2017]
  Nyckelord :B2B; Born global; branding; brand image; internationalisation; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Introduction: Born globals are increasingly prevalent and very successful in doing business globally, which is quite remarkable when keeping in mind they operate with limited human and financial resources and international business experience. They have to utilise capabilities in a unique way in order to internationalise rapidly and successfully. LÄS MER

 4. 4. (wh)Y Should They Care? : What motivates generation Y to accept a job at an organization with a harmed reputation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Erlands; Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; motivation factors; harmed reputation; employer branding;

  Sammanfattning : With this study, the authors will examine what generation Y values the highest when applying, and accepting, a job. The study will also examine if this is something that changes if the organization has a harmed reputation. LÄS MER

 5. 5. Varumärkets påverkan på anställda : En studie om image och ryktets inverkan på  en arbetstagare inom små tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Larsson; Rebecca Steene; [2017]
  Nyckelord :Brand; image; reputation; branding; employee; attitudes; Varumärke; image; rykte; branding; anställda; attityder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och image kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom tjänstesektorn. Metod: Då syftet med studien är att få ökad förståelse för hur image och rykte påverkar en arbetstagare i valet av arbetsgivare, har således studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet brand reputation.

Din email-adress: