Sökning: "broad"

Visar resultat 1 - 5 av 1613 uppsatser innehållade ordet broad.

 1. 1. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER

 2. 2. Sociala skillnader i studentmobilitet: En studie om selektionsmekanismer i Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Rhedin; [2018-02-21]
  Nyckelord :social selection; social differences; student mobility; studies abroad; Nordic; Scandinavia; Finland; Norway; Sweden; EMI; LCP; selektionsmekanismer; social sortering; sociala skillnader; studentmobilitet; utlandsstudier; Norden; Skandinavien; Norge; Sverige;

  Sammanfattning : Although a broad and equal participation in student mobility is an important objective forErasmus and other mobility initiatives, studies have shown a prevailing underrepresentation of students from less privileged backgrounds. Previous research has mainly focused on describing, rather than explaining, these social differences and so far no studies have been dedicated to look at the particular case of the Nordic countries. LÄS MER

 3. 3. Sverige och Euron - Utgör Sverige och eurozonen ett optimalt valutaområde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Jansson; [2018-02-07]
  Nyckelord :optimum currency area; Eurozone; labour mobility; openness; similarity in business cycles; wage flexibility; optimalt valutaområde; valutaområde; valuta; eurozonen; arbetskraftsrörlighet; öppenhet; likhet i konjunkturcykler; konjunkturcykler; business cycles; löneflexibilitet;

  Sammanfattning : During the 1990s extensive research concerning Sweden and the Eurozone as an optimumcurrency area was made. But research on the topic has been scarce during the last decade,therefore this thesis aims to extend the contemporary knowledge about Sweden and theEurozone as an optimum area. LÄS MER

 4. 4. Nucleophilic 18F-Labelling of Galectin-3 Inhibitors for PET Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen; Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Edvard Torkelsson; [2018]
  Nyckelord :galectins; inhibitors; protein; organic chemistry; organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Galectins are a family of proteins naturally occurring in humans involved in a broad variety of bodily functions, including regulation of immune response and inflammation. The most studied protein of the family, galectin-3, has repeatedly been proven to be involved in tumour progression, affecting both tumour survival and metastasis. LÄS MER

 5. 5. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet broad.

Din email-adress: