Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet bruce.

  1. 1. Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Mats Harrysson; [2018]
    Nyckelord :Intersectionality; Springsteen; values; text analysis; Intersektionalitet; Springsteen; värdegrund; textanalys;

    Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. LÄS MER

  2. 2. The narrative functions of props. Portable communication devices in Die Hard (1988) & Die Hard2: Die Harder (1990)

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

    Författare :Rasmus Carlsson; [2018]
    Nyckelord :Die Hard; Die Hard 2; Die Harder; Bruce Willis; Portable Communication Devices; Props; Narrative Functions; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : The current study sets out to investigate the narrative functions of props that take the particular form of portable communication devices (more specifically walkie-talkies and airplane phones) in Die Hard (1988) and Die Hard 2: Die Harder (1990). The methodology used is the semiotic concepts of denotation and connotation with a supporting theoretical framework based on two principal forms of props called Instrumental and Contextualized together with Antoni Smuszkiewiez’ definition of the concept. LÄS MER

  3. 3. Staying Alive : Sjuksköterskans chans till reflektion efter att aktivt deltagit vid ett hjärtstopp

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Matilda Hansson; William Bruce; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närvarande vid ett hjärtstopp kan vara psykiskt påfrestande för vilken sjuksköterska som helst. Genom att kontinuerligt få träning och uppdatera sin kunskap gällande HLR ger det sjuksköterskan möjlighet att vid senare tillfälle reflektera över händelsen och därmed kunna släppa situationen. LÄS MER

  4. 4. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Katarina Johansson; [2017]
    Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

    Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

  5. 5. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
    Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

    Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruce.

Din email-adress: