Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 1. Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mats Harrysson; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Springsteen; values; text analysis; Intersektionalitet; Springsteen; värdegrund; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. LÄS MER

 2. 2. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Johansson; [2017]
  Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 4. 4. Vad kännetecknar en språkutvecklande lärmiljö? : Hur verksamma lärare och specialpedagoger ser på pedagogiska lärandemiljöer som utvecklar och främjar barns och elevers språkliga utveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Catarina Lindskog; Charlotte Lundqvist Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; språklig sårbarhet; språkutvecklande lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien tydliggör hur viktigt det är att lärare arbetar med att skapa lärandemiljöer som utvecklar och främjar språkutvecklingen för elever i språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet definieras av Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) som när elevers förutsättningar i relation till skolans pedagogiska verksamhet kommer i obalans. LÄS MER

 5. 5. Hugget i sten : En kvalitativ studie om hur Gud och Moses framställs i tre nutida filmadaptioner av exodusberättelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Kling; [2017]
  Nyckelord :God; Moses; contemporary film; content analysis; religious maximalism; religious minimalism; mediatization of religion;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how God and Moses are depicted in three contemporary American film adaptions of The Exodus story. The films I have analyzed are: The Ten Commandments (2006), The Bible: Exodus (2013) and Exodus: Gods and Kings (2014). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruce.

Din email-adress: