Sökning: "business accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 1. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Nilsson; Enver Shehi; Dennis Zotterman; [2018]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16 leasingavtal; konstruktiva kapitaliseringsmodellen; kapitalisering av leasing; ekonomiska konsekvenser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Författare: Dennis Zotterman, Enver Shehi och Marcus Nilsson Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Leasing, IFRS 16 leasingavtal, konstruktiva kapitaliseringsmodellen, kapitalisering av leasing, ekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. An institutional logics perspective on management accounting changes following acquisitions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Filip Landare; Cassandra Linder; [2018]
  Nyckelord :Management accounting change; Acquisitions; Institutional complexity;

  Sammanfattning : This thesis investigates the management accounting change (MAC) following a number of acquisitions of professional service firms made by the firm ProCorp. The MAC took place in an environment characterized by institutional complexity where the acquiring firm was guided by a 'business logic' whereas the acquired organisations were guided by a 'professional logic'. LÄS MER

 4. 4. Lärares resonemang vid provkonstruktion iFöretagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tim Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Bokföring; Företagsekonomi; Gymnasium; Gymnasieskola; Kunskapskrav Prov; Provkonstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to gain more knowledge of how teachers reason when they construct tests in accounting in the business program in upper secondary school in Sweden. The study uses a qualitative method of inquiry interviewing four business teachers in the business program. LÄS MER

 5. 5. Bostadsrättsföreningars redovisning - En explorativ studie om komplexiteten kring bostadsrättsföreningars redovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Ulf; Emma Hansson; Maja Kjellgren; [2018]
  Nyckelord :Avskrivning; Bostadsrättsförening; Jämförbarhet; Redovisningsregelverk; Rättvisande bild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur experter inom ämnet upplever att de befintliga regelverken K2 och K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Lämpligheten värderas med utgångspunkt i om regelverken resulterar i en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning, samt hur de påverkar jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet business accounting.

Din email-adress: