Sökning: "business accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 1. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 2. 2. The factors influencing students’ career choices towards the accounting profession in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Noela Yenge Massa; Per Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Accounting profession; shortage of labour; students’ beliefs; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aimed at investigating students’ beliefs influencing their personal attitudes and subjective norms not to choose the accounting profession by using the simplified Theory of Reasoned Action (TRA) model. Theoretical framework – This study used the simplified TRA model to investigate the beliefs that influence students not to choose the accounting profession. LÄS MER

 3. 3. Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna : Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeanette Elbe; Ludvig Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Logic of cost; Strategic logic; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; The role of the accounting function; Outsourcing; Ekonomisk administration; Kostnadslogiken; Strategiska logiken; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; Ekonomifunktionens roll;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018. Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen? Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll   Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. LÄS MER

 4. 4. Låtskrivare = Entreprenör? : En kvalitativ studie om likheter mellan föreställningar om låtskrivare och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Oscar Sundelin; [2018]
  Nyckelord :Cultural entrepreneur; songwriter; music industry; music business; cultural and creative industries; CCIS; CCI; cultural entrepreneurship; entrepreneurship; songwriter; music industry; music industry; music; musician; los angeles; creative class; Programmet för kulturentreprenörskap; Kulturentreprenörskap; Kulturentreprenör; entreprenör; låtskrivning; musikbranschen; musikindustrin; kulturella och kreativa näringar; kkn; kulturentreprenörskap; entreprenörskap; låtskrivare; musikbransch; musikindustri; musik; musiker; los angeles; kreativa klassen;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine similarities between the role as a songwriter with the role as an entrepreneur, as well as the conceptions about working with songwriting. To examine this three questions was asked: What similarities are there between the role as a songwriter and the role as an entrepreneur? What characteristics are described as important to succeed as a songwriter compared to those of an entrepreneur? What conceptions are there about working with songwriting? As a foundation for the thesis the history of the music industry is depicted in its own chapter with focus on the sales of music from the 15th century until today. LÄS MER

 5. 5. What determines the amount of reported goodwill impairment? : An investigation of Nasdaq Stockholm OMX (OMXS)

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Gusten Friberg; Carl Åström Johansson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill Impairment; IFRS 3; IAS 36; Economic Impairment; Earnings Management; Corporate Governance; Big Bath; Income Smoothing; Gender Diversity;

  Sammanfattning : Background: The question on how to account for goodwill has long been a subject that causes big debates among actors within financial accounting. In 2004, the IASB released a new standard, IFRS 3 – Business Combinations, that changed the accounting for goodwill. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet business accounting.

Din email-adress: