Sökning: "bygga eget samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bygga eget samhälle.

 1. 1. Var är visionerna? : En analys av visionär retorik i två tal av Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jockum Beckman; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; political rhetoric; vision; political vision; Swedish Social Democratic Party; Stefan Löfven; retorik; politisk retorik; vision; politisk vision; Socialdemokraterna; Stefan Löfven;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar två tal av Sveriges statsminister Stefan Löfven; det ena från Socialdemokraternas partikongress 2015 och det andra från Almedalen samma år. Syftet är att ge en inblick i hur visioner för framtiden uttrycks av en samtida högt uppsatt politiker och att undersöka om det finns några skillnader i hur dessa visioner uttrycks beroende på om talaren i första hand vänder sig till sitt eget parti eller till en bredare opinion. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av att främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Rakel Nilsson; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :diabetes typ 2; distriktssköterska; egenvård; rådgivning; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes är en av nutidens största folksjukdomar vilket innebär en utmaning för samhället och sjukvården. I vägledning av patienter med diabetes bör distriktssköterskan motivera den enskilde till eget ansvar, hantering av sjukdomen och prioritera de psykosociala aspekterna. LÄS MER

 3. 3. Alla är vi människor - Om bemötande och föreställningar i missbruks- och beroendevård

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Innala Nilsson; Sanna Svensson; [2014]
  Nyckelord :Bemötande; Föreställningar; Förväntningar; Makt; Missbruks- och beroendeproblematik; Professionalitet; Respekt; Stämpling; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med missbruk och beroende ser på deras eget samt andra socialarbetares bemötande. Vi undrar över vad deras erfarenheter av möten med människor med missbruks- och beroendeproblematik givit dem. LÄS MER

 4. 4. Det relationsskapande studentlivet : En studie av tio studenters relationella välmående tolkat ur deras upplevelser kring förändringar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anton Ragnarsson; Josefin Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :socialpsykologiskt perspektiv; studenter; välmående; relationer; sociala band; relationsförnödenheter;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi ur ett socialpsykologiskt perspektiv intresserat oss för tio studenters liv och deras uppfattningar om sina nya liv efter att de har flyttat från sina hemstäder och börjat studera. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer har vi försökt att få en insikt i studenternas välmående. LÄS MER

 5. 5. Identitetens förhandlingar - Identitet, risk och individualisering hos unga vuxna i övergången mellan skola och arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Stephansson; Martin Kagerin; [2011-03-11]
  Nyckelord :unga vuxna; övergång; identitet; narrativ; individualisering; risk;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är att arbete och studier är och förblir en stor del av människors identitet. Idag är arbetslösheten bland unga hög och inte alla väljer att studera vidare efter avslutad grundskola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bygga eget samhälle.

Din email-adress: