Sökning: "bygga eget samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden bygga eget samhälle.

 1. 1. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 2. 2. Disciplin för nytta och onytta : en studie om disciplin i ett musikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Markus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Classroom management; Disciplin; självdisciplin; auktoritet; ordning och reda; undervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Disciplin i skolan är idag ett högaktuellt debattämne i Sverige och det engagerar folk i allmänhet och politiker i synnerhet. Debatten växlar mellan hur aktörers syn på disciplin ser ut, där några menar att det handlar om att använda striktare arbetsmetoder, medan andra menar att det handlar om att ge eleverna större inflytande över det egna lärandet. LÄS MER

 3. 3. Off grid boende : Dimensionering samt värdering av möjliga system för hantering av avlopp och energiförsörjning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Antonia Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :off grid; portabel; självförsörjande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett ständigt faktum i Sverige idag och i takt med att boendepriserna ökar så ökar också intresset för att bygga sin egen bostad. Arkitektfirman Tengbom i Karlstad har startat upp ett projekt, Portable Empowerment, som bygger på visionen om att skapa en portabel bostad som ska kunna fungera som en lösning när ett plötsligt behov av bostäder uppstår. LÄS MER

 4. 4. Var är visionerna? : En analys av visionär retorik i två tal av Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jockum Beckman; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; political rhetoric; vision; political vision; Swedish Social Democratic Party; Stefan Löfven; retorik; politisk retorik; vision; politisk vision; Socialdemokraterna; Stefan Löfven;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar två tal av Sveriges statsminister Stefan Löfven; det ena från Socialdemokraternas partikongress 2015 och det andra från Almedalen samma år. Syftet är att ge en inblick i hur visioner för framtiden uttrycks av en samtida högt uppsatt politiker och att undersöka om det finns några skillnader i hur dessa visioner uttrycks beroende på om talaren i första hand vänder sig till sitt eget parti eller till en bredare opinion. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelser av att främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Rakel Nilsson; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :diabetes typ 2; distriktssköterska; egenvård; rådgivning; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes är en av nutidens största folksjukdomar vilket innebär en utmaning för samhället och sjukvården. I vägledning av patienter med diabetes bör distriktssköterskan motivera den enskilde till eget ansvar, hantering av sjukdomen och prioritera de psykosociala aspekterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bygga eget samhälle.

Din email-adress: