Sökning: "c#"

Visar resultat 1 - 5 av 10107 uppsatser innehållade ordet c#.

 1. 1. Direct pellet extruder developed for LEDC - 3D print with recycled materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Paolo von Krogh; [2018]
  Nyckelord :LEDC; 3D-printing; recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis is to develop a 3D printer that easily and conveniently can print with recycled plastic such as PET bottles, plastic packaging and much more. The printer will be designed according to the needs of a developing country. LÄS MER

 2. 2. Permafrost Modelling and Climate Change Simulations in Northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Petter Hällberg; [2018]
  Nyckelord :permafrost; BTS; climate change; modelling; projections; permafrost; BTS; klimatförändringar; modellering; projektioner;

  Sammanfattning : Permafrost is an important component in Arctic environments and has been hypothesized to be diminishing due to global warming. A growing concern is that large quantities of stored organic carbon will be mobilized and released to the atmosphere as the potent greenhouse gas methane if the ground thaws. LÄS MER

 3. 3. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas kransalgen Chara globularis, vattengråsugga, Asellus aquaticus och påväxtalger av kalkning i en eutrof sjö?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Hanna Forsman; [2018]
  Nyckelord :Benthic invertebrates; Eutrophication; Liming; Mesocosm study; Periphyton; Shallow lakes; Submerged vegetation;

  Sammanfattning : Grunda, näringsrika sjöar förekommer i två stadier: antingen ett med grumligt vatten och hög biomassa av växtplankton, eller ett med klart vatten och riklig undervattensvegetation. Det klara stadiet är eftersträvansvärt eftersom det skapar goda förutsättningar för en rad ekosystemtjänster, inklusive vattenkvalitet, rekreation och förutsättningar för biodiversitet. LÄS MER

 5. 5. Gropen i gatan : Spårväg Lund C - ESS, ett projekt i motvind

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Jakobsen; Matilda Hjalmar; [2018]
  Nyckelord :demokrati; kommunikation; dialog; medborgarengagemang; projekt; medborgardeltagande; medborgarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att studera Spårväg Lund C - ESS, ett förnyelseprojekt i Lund, ämnar denna studie att bidra med kunskap om hur ett kommunalt drivet projekts genomförande motiveras då en tydlig opposition existerar. Kommunikationsarbetet problematiseras i fråga om huruvida Spårväg Lund inbjuder till ett medborgerligt deltagande och vilka åsikter som uppmärksammas eller ignoreras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c#.

Din email-adress: