Sökning: "c östersund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden c östersund.

 1. 1. Exploration of how UV disinfection affects the microbial community in drinking water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Sakarias Ekman; [2018]
  Nyckelord :heterotrophic plate count; qPCR; flow cytometry; drinking water; UV disinfection; bacterial community; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : UV irradiation is getting increasingly popular as a disinfection step in drinking water production. Ringsjöverket, a drinking water treatment plant in Sweden installed a full-scale UV aggregate in December 2016. However, the effect of UV irradiation on drinking water has mainly been tested on specific pathogens in labscale environment. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Amjad Sheibani; [2017]
  Nyckelord :Energy Declaration; Energy Efficiency; Present Value Method; Payback Method and Solar Panels.; Energideklaration; energieffektivisering; nuvärdesmetoden; Pay back metoden och solpaneler;

  Sammanfattning : Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. LÄS MER

 3. 3. Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun : En ideologikritisk textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Holter; [2014]
  Nyckelord :Tankefigurer; Strömsund; Kvalitativ textanalys; Idé och ideologianalys; landsbygdskommun;

  Sammanfattning : Titel: Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun – En ideologikritisk textanalysNivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Emelie HolterHandledare: Eva Åsén EkstrandExaminator: Mathias SylwanSyfte: Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att vända denna negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund framställer och presenterar av Strömsunds kommun. LÄS MER

 4. 4. Optimization and validation of a triplex real-time PCR assay for thermotolerant Campylobacter species associated with foodborne disease

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Maria Karlsson; [2013]
  Nyckelord :thermotolerant Campylobacter; multiplex real-time PCR; 16S rRNA; hipO; cadF;

  Sammanfattning : The genus Campylobacter is globally recognised as the leading bacterial cause of human foodborne gastroenteritis. Every year around 8000 Swedes are infected by Campylobacter. Most people are infected by thermotolerant Campylobacter species, commonly C. jejuni and C. LÄS MER

 5. 5. Solvärme till Östersunds Rehabcentrums terapibad : Förstudie av förutsättningar för, - och lönsamhet med, solfångare för att värma terapibadet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alina Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :solvärme;

  Sammanfattning : This report treats whether it is viable to invest in solar heating to heat the therapy pool at Östersunds Rehabcentrum. The rehab center is owned by the county council of Jämtland and is located on Solliden in Östersund city. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c östersund.

Din email-adress: