Sökning: "c östersund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c östersund.

 1. 1. Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Amjad Sheibani; [2017]
  Nyckelord :Energy Declaration; Energy Efficiency; Present Value Method; Payback Method and Solar Panels.; Energideklaration; energieffektivisering; nuvärdesmetoden; Pay back metoden och solpaneler;

  Sammanfattning : Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. LÄS MER

 2. 2. Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun : En ideologikritisk textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Holter; [2014]
  Nyckelord :Tankefigurer; Strömsund; Kvalitativ textanalys; Idé och ideologianalys; landsbygdskommun;

  Sammanfattning : Titel: Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun – En ideologikritisk textanalysNivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Emelie HolterHandledare: Eva Åsén EkstrandExaminator: Mathias SylwanSyfte: Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att vända denna negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund framställer och presenterar av Strömsunds kommun. LÄS MER

 3. 3. Optimization and validation of a triplex real-time PCR assay for thermotolerant Campylobacter species associated with foodborne disease

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Maria Karlsson; [2013]
  Nyckelord :thermotolerant Campylobacter; multiplex real-time PCR; 16S rRNA; hipO; cadF;

  Sammanfattning : The genus Campylobacter is globally recognised as the leading bacterial cause of human foodborne gastroenteritis. Every year around 8000 Swedes are infected by Campylobacter. Most people are infected by thermotolerant Campylobacter species, commonly C. jejuni and C. LÄS MER

 4. 4. Solvärme till Östersunds Rehabcentrums terapibad : Förstudie av förutsättningar för, - och lönsamhet med, solfångare för att värma terapibadet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alina Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :solvärme;

  Sammanfattning : This report treats whether it is viable to invest in solar heating to heat the therapy pool at Östersunds Rehabcentrum. The rehab center is owned by the county council of Jämtland and is located on Solliden in Östersund city. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur gymnasieskolor i Östersund hanterar konkurrens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thomas Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: En studie om hur gymnasieskolor i Östersund bemöter konkurrensNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Thomas OlssonHandledare: Tomas KällquistDatum: 2011 – januariSyfte: Gymnasieskolorna har varit fri från konkurrens från andra aktörer, men i och med friskolereformens inträde, förändrades förutsättningarna radikalt för den kommunala gymnasieskolan. Nu trädde begrepp som marknadsföring och konkurrens in i deras vardag, då det skapade olika alternativ för eleverna att välja var de ville införskaffa sin utbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c östersund.

Din email-adress: