Sökning: "c -uppsats pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden c -uppsats pedagogik.

 1. 1. Faktabokens roll i en digitaliserad skolvärld : Var söker elever information?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Liv Örneryd; [2017]
  Nyckelord :informationssökning; faktabok; skolbibliotek; elever; Carol C. Kuhlthau;

  Sammanfattning : The aim of this study is to ascertain where pupils in primaryschool search for information when they have a specific question to answer. I also question how they explain their choice, how they perceive the results of their search process and what perceptions librarian and teachers hold regarding students' informationretrieval. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan socialdans och upplevd lycka

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Parash Lama; [2017]
  Nyckelord :Social dancing; ballroom dancing happiness; well-being; satisfaction of life; Socialdans; pardans; lycka; välbefinnande; livsstilstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Dans är aktivitet som väcker positiva emotioner och förknippas med bland annat högtider, musik, social gemenskap, motion och andra positiva händelser, vilka är faktorer som kan bidra till lycka. Exempelvis har forskningsvärldens nyfikenhet på fritidsaktiviteter lett till att pardans, som generellt setts som en social och kulturell aktivitet, numera blivit accepterad som alternativ behandlingsform mot psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression. LÄS MER

 3. 3. Att underlätta förståelsen för minneshantering, programmeringsspråket Q

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Johan Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :programmeringsspråk; design; förtydliga minneshantering; transparant minneshantering; pedagogik; programmeringsspråket Q;

  Sammanfattning : Andelen avhopp från de datavetenskapliga utbildningarna är högre i jämförelse med genomsnittet, detta är problematiskt då efterfrågan på personal med datavetenskaplig utbildning ökar i takt med digitaliseringen av samhället. Det har bedrivits mycket forskning om varför studenter väljer att lämna de datavetenskapliga programmen, samt vilka hinder de upplever som störst under utbildningen, av forskning framgår att studenter upplever att den investerade tiden inte motsvarar den förväntade mängden inhämtad kunskap och att utbildningarna är för svåra. LÄS MER

 4. 4. The latent and prevalent manifestations of violent conflicts in secondary schools in Uganda. A case study in Wakiso district, central Uganda.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ernest Kakulira; [2016-07-06]
  Nyckelord :qualitative case study; violent conflicts; secondary school students; school management; conflict management;

  Sammanfattning : Syfte: The purpose of this study was to investigate the complex phenomenon of the latent and prevalent manifestations of violent conflicts in secondary schools in Uganda. It also seeks to explore and explicate students’ conceptualization of violent conflicts in schools, the complex circumstances under which the phenomenon unfolds and handled; its repercussions to the teaching and learning processes in schools and to establish how the role of a school climate contribute to enhance or preempting violent conflicts in schools. LÄS MER

 5. 5. Fem myror och Bokstavslandet : Analys och jämförelse av två digitala lärresurser för bokstavsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Micaela Nordqvist; Jenny Westerberg; [2016]
  Nyckelord :Bokstavsinlärning; Fonologisk medvetenhet; Digitala lärresurser; Barnprogram; Samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur två pedagogiska barnprogram arbetar med det språkliga innehållet. Forskningen som studien vilar på tematiserades utifrån tre huvudteman; det individualpsykologiska perspektivet, det socio-interaktionella perspektivet samt forskning om barnprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c -uppsats pedagogik.

Din email-adress: