Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1620 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. Från E till A i samma text : Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :assessment variation; writing discourses; statistical analysis; theory-steered thematic analysis; teachers; student teachers; Bedömningsvariation; skrivdiskurser; statistisk analys; teoristyrd tematisk analys; lärare; lärarstudenter;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. LÄS MER

 2. 2. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 3. 3. Att bedöma elevtexter - en "fingertoppskänsla"? En kvalitativ studie om svensklärares tolkningar av kunskapskrav som gäller språket i elevtexter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carolina Falander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractI alla gymnasieskolor ska likvärdiga elevprestationer värderas med samma betyg. För att uppnå detta ska betygsättningen ske utifrån kunskapskrav, men vissa kunskapskrav lämnar utrymme för tolkning. LÄS MER

 4. 4. Jakten på entreprenörskap. En studie om begreppet entreprenörskap i LGY 11.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Petter Äng; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att kritiskt studera hur begreppet ’entreprenörskap’ används i Lgy 11. Detta anses framförallt intressant givet å ena sidan begreppets ekonomiska konnotationer, å andra sidan begreppets – väl i pedagogisk kontext - fostransambitioner. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan motivation och läsförståelse hos andraspråksinlärare : En studie av vuxnas inlärande av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Integrativ och instrumentell motivation; andraspråksinlärning; korrelationer lästestresultat och motivationsindex;

  Sammanfattning : Denna studie är en fördjupning i huruvida motivation påverkar andraspråksinlärares resultat i läsning. Gardner och Lamberts (1972) ursprungsmodell för motivationsstudier har fungerat som underlag i denna undersökning som har utförts på en grupp vuxna L2- inlärare av svenska som i nuläget studerar på SFI, kurs C och D. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c Sv.

Din email-adress: