Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1623 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 2. 2. Från E till A i samma text : Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :assessment variation; writing discourses; statistical analysis; theory-steered thematic analysis; teachers; student teachers; Bedömningsvariation; skrivdiskurser; statistisk analys; teoristyrd tematisk analys; lärare; lärarstudenter;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. LÄS MER

 3. 3. Processbarhetsteorin som kartläggningsverktyg : En jämförande studie om SFI-elevers implicita och explicita grammatiska kunskaper 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; implicit kunskap; explicit kunskap; interimspråk; processning; språklig produktion;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes de implicita och explicita kunskaperna hos 26 SFI-elever på C- och D-nivå för att jämföra huruvida dessa skilde sig åt angående grammatisk processningsnivå. Genom en skriftlig produktion utifrån ett förangivet bildmaterial och ett grammatikalitetsbedömningstest analyserades resultaten utifrån processbarhetsteorin. LÄS MER

 4. 4. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 5. 5. Test and Evaluation of a Novel Passive Tool Used For Blood Dilution in Hematology Analyzers

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Mustafa Alsaeede; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Executive Summary The Complete Blood Count (CBC) is considered one of the most commonly performed screening tests in medical diagnostics. The CBC is performed using a hematological analyzer, which counts the numbers and types of different cells within the blood. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c Sv.

Din email-adress: