Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 11. Upplevelsen av att leva med hepatit C

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Magnus Blank; Robert Edvardsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Hepatit C är inte enbart en medicinsk diagnos utan även en social och diskriminering av patienter med hepatit C förekommer. Mellan åren 1988-1989 identifierades det virus som orsakar hepatit C och som cirka 200 miljoner människor i världen är bärare av. LÄS MER

 2. 12. Upplevelsen av att leva med hepatit C

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Magnus Blank; Robert Edvardsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Hepatit C är inte enbart en medicinsk diagnos utan även en social och diskriminering av patienter med hepatit C förekommer. Mellan åren 1988-1989 identifierades det virus som orsakar hepatit C och som cirka 200 miljoner människor i världen är bärare av. LÄS MER

 3. 13. Tid för gott bemötande - En litteraturstudie om sjuksköterskans bemötande, arbetsrelaterad stress och relationen mellan sjuksköterska och patient

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hanna Ahlstedt; Nathalie Sjöstrand; [2009-11-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGFör att patienterna skall uppleva en god kvalitet på omvårdnaden är värdigt bemötande en mycket viktig aspekt i sammanhanget. Vården bör dessutom vara säker och medverka till att patienterna känner sig trygga. LÄS MER

 4. 14. Att inte vara synlig - patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sandra Melin; Marie Ordéus; [2009-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet anmälningar om dåligt bemötande inom den svenska hälso- ochsjukvården är konstant högt. Patientnämnderna, vilka mottar dessa klagomål,lämnar årligen en rapport till socialstyrelsen. De rapporter som socialstyrelsenhar fått in visar tecken på att anmälningarna på senare tid också ökar. LÄS MER

 5. 15. Mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Klara Stenström; Lotta Yxell; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hemlösa personer tillhör en utsatt grupp i samhället med ofta komplexa sociala ochhälsomässiga problem. Deras förutsättningar leder till att de betydligt oftare drabbas avfysiska sjukdomar, psykiska besvär och missbruk än den övriga befolkningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c bemötande i vården.

Din email-adress: