Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 16 - 20 av 23 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 16. Föräldrars upplevelser av att förlora ett barn i plötslig död

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Evelina Dagerbrant; Sofia Nilsson; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens samhälle uppmärksammar mer och mer bemötande ochhur detta kan påverka den fortsatta vården och de anhörigas upplevelser. Plötsligdöd av barn i t.ex. LÄS MER

 2. 17. Att ha barn på sjukhus – föräldrars upplevelser och erfarenheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Lisa Gustafsson; Elin Öfverberg; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Familjen har på ett eller annat sätt alltid funnits med i omvårdnaden då barnen blivit sjuka. Inom familjen och i föräldraskapet ingår det att hålla barnen friska samt att vårda dem när de blir sjuka. Av sina föräldrar får barnen både fysisk och psykisk trygghet. LÄS MER

 3. 18. Heteronormativitet i vården. Icke-heterosexuella patienters upplevelser av bemötande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Carr; Karin Elgh; [2009-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar att ge alla patienter god vård på lika villkor. Icke-heterosexuella har en historik av att diskrimineras och att stämplas som avvikande. Heteronormativiteten, där heterosexualiteten fungerar som norm, genomsyrar hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 19. Hot och våld på arbetsplatser inom vården - En kvalitativ intervjustudie om arbetsgivarens ansvar vid förebyggande och inträffande av en hot- och våldsituation på arbetsplatsen samt hur personalen påverkas av dessa situationer ur ett genusperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Helena Andersson; Helena Manhal-Johnsson; [2008-10-20]
  Nyckelord :hot och våld; vårdpersonal; patient vårdtagare; genus; violence and threats; health workers; patient caretaker; gender;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 5. 20. Leva nära den döende – närståendes behov av stöd och hur sjuksköterskan kan tillgodose dem?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sara Bergqvist; Tilia Björk; [2008-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Närstående är en del av döendes viktigaste nätverk. Enligt WHO:s definition ska palliativ vård syfta till att öka livskvalitén hos patienter med en livshotande sjukdom och deras närstående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c bemötande i vården.

Din email-adress: