Sökning: "c uppsats empirisk"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden c uppsats empirisk.

 1. 1. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv : En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria a Nilsson; Elin Nygårds; [2017]
  Nyckelord :earnings management; real activity management; merger and acquisitions; accrual management; target firm; resultatmanipulering; kassaflödesmanipulering; fusioner och förvärv; onormala periodiseringar; målföretag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - juni Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. LÄS MER

 3. 3. Det är som att gå till tandläkaren - det ska bara göras! : En komparativ studie av chefers och medarbetares förväntningar på medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :sandra björlin; malin Strengberg; [2016]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; förväntningar; upplevelse; relation; kommunikation; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att vi ville undersöka vilka individuella förväntningar chefer och medarbetare har på medarbetarsamtal. Vi som blivande personalvetare tyckte att detta ämne var relevant gentemot vår utbildning och efter utförd studie har vi breddat vår kunskap inom ämnet och kommer förhoppningsvis kunna ha användning av denna kompetens i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Den operativa självständigheten : En studie som berör förutsättningar för effektiv revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Eriksson; Rania Fannoun; [2016]
  Nyckelord :Revisor; operativt oberoende; kompetens; självständighet; arbetsklimat; revisor-klient.;

  Sammanfattning : Titel: Den operativa självständigheten: En studie som berör revisorns förutsättningar att arbeta effektivtNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Sara Eriksson och Rania FannounHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016-01 Syfte: Klientens möjlighet att påverka revisorns effektivitet är sparsamt utforskad. Studiens syfte är att belysa vilka hinder som ligger i vägen för den operativa självständigheten samt vilka strategier revisorer använder sig av för att minimera påverkan. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan revisor och kund- en idealbild : En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Mejstedt; Marthina Tedesund; [2016]
  Nyckelord :Client-auditor relationship; ideal image; auditor objectivity; relational; transactional; trust; statutory regulation; Revisor-kundrelation; idealbild; objektivitet; relationell; transaktionell; förtroende; lagstadgade ramar;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan Revisor och Kund- en Idealbild: En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramarNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Maria Mejstedt och Marthina TedesundHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016 – januariBakgrund och Syfte: Tidigare forskning utifrån ett revisorperspektiv tyder på att relationen mellan revisorn och kunden är central vid hot mot oberoendet och revisionskvaliteten. Däremot efterlyses mer forskning från ytterligare perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c uppsats empirisk.

Din email-adress: