Sökning: "c- ord"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden c- ord.

 1. 1. REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Catherine Lavér; Louise Nordahl; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 18 126Nyckelord:Riktad reklam, Facebook, Instagram, integritet, övervakning, sociala medier, riktad marknadsföringSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur användare av sociala medier upplever denriktade reklamen ur ett integritetsperspektiv.Teori: Studiens teoretiska ramverk innehåller teori och tidigare forskning om övervakning,integritet, reklam och användning av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Nyckelord :campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. LÄS MER

 3. 3. En bok till dig, en bok till mig : En komparativ textanalys av Den magiska kulan A–C

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Viktoria Qvist; Julia Werner; [2017]
  Nyckelord :Läsebok; läromedel; komparativ analys; nivåanpassade texter; årskurs 1; lättläst; läsbarhet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att granska hur språkliga skillnader såsom meningslängd, frekvensen av ordklasser och ordval yttrar sig mellan de nivåbaserade läseböckerna Den magiska kulan A, B och C. Studien vilar på kvantitativa och kvalitativa metoder. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Aberratio ictus - analys av en "felträff"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petter Westergren; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; aberratio ictus; täckningsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aberratio ictus kan åskådliggöras genom det kända typfallet där A har upp-såt att döda B, men missar och istället dödar C, gentemot vilken A inte har någon form av uppsåt. Med andra ord är konsekvensen av A:s gärning avvi-kande i förhållande till dennes uppsåt i det avseende att ”fel” angreppsob-jekt har drabbats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c- ord.

Din email-adress: