Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 1. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 2. 2. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. Att ge förslag, argumentera och presentera : Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Hjelm Rönnlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elevers tolkningar av tre uppmaningsverb för en argumenterande skrivuppgift i gymnasiekursen Svenska 1. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan hur elever på studieförberedande program och yrkesprogram tolkar de tre uppmaningsverben. LÄS MER

 4. 4. "Samhälls- och arbetsliv" - hur gestaltas det i läromedel för SFI? : En undersökning av Mål 2 och Samspråk 2

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maj-Lis Lindholm; [2016]
  Nyckelord :textbooks content analysis work life Swedish for immigrants diversity; läromedel svenska för invandrare arbetsliv mångfald innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study examines how the themes of Swedish society- and working life are depicted in two textbooks for SFI, (Swedish For Immigrants); Mål 2 and Samspråk 2. Do the students receive a language that is useful for an active life in society and on the labour market through this educational material? Mål 2 and Samspråk 2 have been reviewed partly by a hermeneutic content analysis, partly via two interviews and two phenomenological surveys, targeted towards students, and towards teachers. LÄS MER

 5. 5. Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Monika Dabrowska; Barbara Zabrzenska; [2015-03-23]
  Nyckelord :Språkets funktioner; SFI; Andraspråk; Påverkansfaktorer; Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c- språk svenska.

Din email-adress: