Sökning: "c-uppsats stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden c-uppsats stockholms universitet.

 1. 1. Hur beter vi oss själva egentligen? : Skolpersonalen som förebild och vikten av att kunna hantera sina egna konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Fischerström Cook; Madeleine Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Personalkonflikter; konflikthantering; samverkan; integrering; lärare i fritidshem; fritidspedagog; obehöriga; arbetslag; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har utförts bland personalen inom ett fritidshem och i samarbete med lärare och skolledare. Tio personer med olika utbildningar och uppdrag har intervjuats för att identifiera hur konflikter inom ett arbetslag kan uppstå och te sig. LÄS MER

 2. 2. Författare från den afrikanska kontinenten i pressen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jonas Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Kulturjournalistik; svensk press; Afrika;

  Sammanfattning : AbstractDenna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson.Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. LÄS MER

 3. 3. Den homogena redaktionen : En fallstudie av en redaktion och dess syn på mångfald och journalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carl Lindberg; [2014]
  Nyckelord :mångfald; journalistkår; redaktion; medieskugga; public journalism; förort; integration; diversity;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker den svenska journalistkårens brist på mångfald. Den forskningsmetod som används är kvalitativ. I arbetet genomförs en fallstudie av en redaktion där samtliga reportrar och även chefredaktören samt Vd:n för Direktpress Stockholm intervjuas. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju ett antal journalister som har ringt och sagt upp bekantskapen för alltid” : Fem journalister om hur det är att granska andra journalister

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frick Johan; [2013]
  Nyckelord :Mediegranskning; journalistik;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap redovisas resultatet av fem kvalitativa intervjuer. De intervjuade är fem yrkesverksamma granskande journalister. Syftet är att med utgångspunkt i deras tankevärld nå förståelse om hur det är att som journalist granska andra journalisters arbete. LÄS MER

 5. 5. CCTV och Al Jazeera : Likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marta Kaszuba; Strid Hanna; [2013]
  Nyckelord :Al Jazeera English; CCTV; likheter; skillnader; internationell; nyhetssändning;

  Sammanfattning : Stockholms Universitet, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikationJMK, Karlavägen 104Box 27 861, 115 93 STOCKHOLMTel: 08-16 20 00Titel: CCTV och Al Jazeera – likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen Title: CCTV and Al Jazeera –similarities and differences in the international news programsFörfattare: Hanna Strid, hanna.strid@gmail. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c-uppsats stockholms universitet.

Din email-adress: