Sökning: "cancer illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden cancer illamående.

 1. 1. Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Wallgren; Elinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Aromatherapy; Cancer; Massage; Symptom relief; Touch; Aromaterapi; Cancer; Beröring; Massage; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom.Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dessanhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt ochpsykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatikaoch strålning. LÄS MER

 2. 2. Massage som ett komplement vid cancerbehandling : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Terese Elmersson; Vanja Johansson; [2017]
  Nyckelord :Cancer; patient; erfarenheter; massage;

  Sammanfattning : Bakgrund Allt fler drabbas av cancer, en sjukdom med många besvärande symptom. Fatigue, smärta, illamående, oro och ångest drabbar ofta patienten och farmakologisk behandling ger inte alltid fullgod symptomlindring. Massage är en behandling med få eller inga biverkningar som har god effekt på många symptom som cancerpatienter lider av. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av antigenicitet och biverkningsprofil mellan Gardasil och Cervarix

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Geraldsson; [2017]
  Nyckelord :Ceravrix; Gardasil; HPV;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka vilket av vaccinen mot Humant papillomvirus-HPV, Gardasil eller Cervarix som är att föredra, med avseende på biverkningsprofilen, det vill säga vilket av vaccinen som är mest skonsamt för kroppen. HPV-vaccinen skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 som bland annat orsakar livmoderhalscancer. LÄS MER

 4. 4. Cancerdrabbades upplevelse och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Sanna Olsson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Cancer; cancerbehandling; fysisk aktivitet; träning; upplevelse; motivation och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanlig sjukdom som drabbar var tredje person. Sjukdomen har ökat iincidens de två senaste decennierna bl.a. på grund av en ökad livslängd. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av fysisk träning under pågående onkologisk behandling vid bröstcancer - en fokusgruppintervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Madeleine Rasic; Jenny Sterner Wedenberg; [2016-05-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; patient; onkologisk behandling; fysisk träning; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Breast cancer among women in Sweden is common and the treatment they receive often causes treatment related adverse reactions that may affect the individual’s daily life negative. To be physically active during oncologic treatment for breast cancer has shown in previous studies to have a number of positive effects such as reducing fatigue and nausea, anxiety and stress and increasing quality of life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet cancer illamående.

Din email-adress: