Sökning: "capacity building"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden capacity building.

 1. 1. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER

 2. 2. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

 3. 3. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

 4. 4. Integrating Local Knowledge into Disaster Risk Reduction: Current Challenges and Recommendations for Future Frameworks in the Asia-Pacific

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Yunjung Sin; [2017]
  Nyckelord :local knowledge; indigenous knowledge; indigenous science; disaster risk reduction; climate change adaptation; community resilience; community-based DRR; community-driven DRR; Asia-Pacific.; Cultural Sciences; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The agenda of integration of local and indigenous knowledge (LINK) with disaster risk reduction (DRR) programmes has gained momentum since 1970s. Notwithstanding the incremental attention to LINK, researchers in this field agree that successful integration of local knowledge is difficult and the processes with such aims are not carried out fully and effectively. LÄS MER

 5. 5. Wireless System on Virtual Platform Evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Tobias Mähl; Joel Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The most common way to develop System-on-Chip's (SoC) today is to utilize hardware design on a Field programmable gate array (FPGA). By utilizing the hardware on an FPGA, the opportunity to verify the hardware and start software design before implementing the final solution on silicon is possible. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capacity building.

Din email-adress: