Sökning: "capacity building"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade orden capacity building.

 1. 1. Rätt kompetens i rätt tid - Möjligheter och begränsningar för arbetsgivare att tillgodose förändrade kompetensbehov i företagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Frykhammar; [2018]
  Nyckelord :Kompetensbehov; flexicurity; arbetsledningsrätten; saklig grund; tillräckliga kvalifikationer; omställningsavtal; Utvecklingsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att arbetsgivare ska kunna bedriva konkurrenskraftig och effektiv verksamhet krävs det att arbetstagare besitter kunskap och kompetens som motsvarar företagsbehoven. Syftet med denna uppsats är att analysera rättsläget kring arbetsgivarens möjligheter respektive begränsningar att tillgodogöra sig behovet av den kompetens som erfordras. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 3. 3. Värmeflöden genom gröna tak i subarktiskt klimat : En studie av det gröna taket på Sjunde Huset i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Heat flow; Green roof; Subarctic climate; Värmeflöde; Gröna tak; Subarktiskt klimat;

  Sammanfattning : Some of the problems with today’s urban civilizations are the lack of green areas and that the cities are getting warmer and warmer. Building green roofs contributes to a reduced greenhouse effect, as plants have a cooling effect that reduces the heat generated in both houses and cities. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER

 5. 5. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capacity building.

Din email-adress: