Sökning: "capacity building"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden capacity building.

 1. 1. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

 2. 2. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie i jämn effektförbrukning i Ramsjö Backe : Smarta elnät och möjligheten till helt jämn förbrukning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nils Norlander; [2017]
  Nyckelord :Smarta elnät; batterilager; solceller; elbilar; DR;

  Sammanfattning : In November 2016 all nations agreed to the COP21 Paris agreement, which binds the nations to combat a global temperature rise above 2 degrees Celsius during this century. For this to become reality, modern technologies, such as solar power, electrical vehicles and energy storage, will have to pave way for feasible, sustainable societies. LÄS MER

 4. 4. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2017]
  Nyckelord :Gröna tak; Intensivt grönt tak; Extensivt grönt tak; Växtbädd;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. LÄS MER

 5. 5. Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Björkman; [2017]
  Nyckelord :planlagring; spannmålstorkning; potatislager; spannmålslager; potatis; spannmål;

  Sammanfattning : Idag står många potatisodlare i Sverige inför en framtid där det krävs bättre och bättre kvalitet på matpotatisen. En stor del i kvalitetsarbetet är goda lagringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att lagra potatis på med olika fördelar. På gården Vårbacka i Flyinge sker idag en del av lagringen utomhus under halm och plast. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capacity building.

Din email-adress: