Sökning: "capital structure"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade orden capital structure.

 1. 1. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER

 2. 2. Gender Differences in Commuting over Municipality Borders : A study of regional Human Capital’s effect on commuting in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Johanna Carlson; Hanna Malmfors; [2018]
  Nyckelord :Commuting; Gender Equality; Human Capital; Geographical differences; Labor market;

  Sammanfattning : Gender equality has increased over time, and the question of how it progresses is highly important. Commuting behavior is an essential theme in Economic research since it, for example, affects the market structure, the distribution of labor, and economic growth. LÄS MER

 3. 3. ”En grupp där kvinnor äntligen får vara proffs”. En kvalitativ studie om gemenskap och kvinnoseparatism i Växtgäris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Ewerlöf; [2018]
  Nyckelord :Växtgäris; community; separatism; social networks; field; habitus; structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to broaden the understanding of women’s experiences with separatism in the Swedish Facebook group “Växtgäris”. There are few studies written about the importance of separatism for women, and even less about separatism within social networks. LÄS MER

 4. 4. Hur stark påverkan har aktiekursen på kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiekursen och kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robin Keskin; Ersad Colic; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; debt ratio; share price; profitability; age; size; stock return; operating margin; market capitalisation; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; aktiekurs; lönsamhet; ålder; storlek; direktavkastning; rörelsemarginal; börsvärde;

  Sammanfattning : Today, the capital structure is an established research area in economics. Capital structure refers to the relationship between equity and liabilities, which through history has been explored through many different aspects. LÄS MER

 5. 5. Age Structure and Economic Growth The Case of Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Economic growth; age structure; Sri Lanka; demography; Business and Economics;

  Sammanfattning : The age structure and its impact on economic growth is a current issue that concerns all countries in the world. For Sri Lanka, the issue lies within an ageing population and the economic implications of the growing share of elderly. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capital structure.

Din email-adress: