Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. Skärholmen centrum - modernism as found

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Romedahl Stjernquist; [2018]
  Nyckelord :skärholmen; as found; centrum; alteration; preservation; skärholmen; strukturalism; centrum; parkeringshus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks stadsplanen och de byggda strukturerna i Skärholmen centrum. Med utgångspunkt i planens och platsens karaktärsdrag, syftar detta förslag till att skapa nya rörelser genom stadslandskapet och att utveckla platsens program med bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor. LÄS MER

 2. 2. Accessibility strategies beyond private, motorized automobility – informing sustainability? A study of carless families with young children in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ellen Lagrell; [2017-08-16]
  Nyckelord :accessibility; accessibility strategies; sustainable mobility; time-geography; maneuver space; proximity; non-motorized transport modes;

  Sammanfattning : In the face of major sustainability challenges posed by social exclusion and ecologic degradation there is a pressing need to change mobility practices as well as the physical structures that condition mobility. The overarching aim of this study is to expand knowledge about everyday accessibility strategies beyond private automobility, to inform social as well as ecological sustainability in community and transport planning. LÄS MER

 3. 3. Maritime freight transportation and the impact of regulatory changes : A comparison between Spain and Sweden

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Luis Blanco Munuera; [2017]
  Nyckelord :SOLAS; Maritime Freight Transportation; Spain; Sweden; Verified;

  Sammanfattning : Maritime freight is a sector of high importance in the field of international trade. During the last decades, maritime freight transportation has been growing progressively, nowa- days,  in order to transport large quantities of materials and save  great distances,  it is     the most used transport system. LÄS MER

 4. 4. Konceptgenerering av adaptiv kraftbegränsare

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Andersson; Anna Sjövall; [2017]
  Nyckelord :concept development; seatbelt; environmental impact;

  Sammanfattning : In an accident, some seatbelt is let out by the seatbelt retractor in the vehicle. This is done to minimize the chest pressure and for the occupant to correctly impact the air bag. In an adaptive load limiter (LLA) the force in the seatbelt could be changed between different levels. LÄS MER

 5. 5. Press Measurements and Virtual Rework of Stamping Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Einar Palsson; Mårten Hansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Rework; Inverse Modeling; ARAMIS Digital Image Correlation DIC ;

  Sammanfattning : Stamping dies are used in the Sheet Metal Forming (SMF) process for manufacturing of car body parts. The lead time for design and manufacturing of a stamping die is long, and therefore costly. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet car parts.

Din email-adress: