Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. DriVR - A driving school simulator in VR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ludvig Åkesson; Joel Buhrman; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many driving schools request cheap, safe alternatives to driving lessons. Some VR (Virtual Reality) car simulators already exist today, but they are either too expensive or not adapted to the Swedish trac system. LÄS MER

 2. 2. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Sammanfattning : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. LÄS MER

 3. 3. Autonomous model car : Construction and development for evaluation of indoor positioning system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Svensson Martin; [2018]
  Nyckelord :autonomous; model; car; positioning system; UWB; LIDAR;

  Sammanfattning : This thesis work aims for the development of an autonomous model car to evaluate an indoor Ultra-wideband (UWB) positioning system and for the investigation of integrating a Light Detection and Ranging (LIDAR) sensor to the final system. The goal to be achieved is that the model car should be able to receive a travel plan specified by the user, run autonomously along the plan by receiving the continuously updated position and stop in front of obstacles. LÄS MER

 4. 4. Driverless Cars and Merciless Robots – a comparison between the legal frameworks of autonomous driving and weapon systems.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Luisa Teresa Hedler Ferreira; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Humanitarian Law; driverless cars; automated weapons; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) technology advances quickly through society, with driverless cars presented as a revolutionary technological advance that can make roads safer and transport more efficient, whereas automated weapons are either viewed as undesirable, or as an unavoidable development. The objective of the present work is to, through the comparison between automated driving and automated warfare, identify the challenges in articulating legal responsibility with the usage of AI in warfare. LÄS MER

 5. 5. Skärholmen centrum - modernism as found

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Romedahl Stjernquist; [2018]
  Nyckelord :skärholmen; as found; centrum; alteration; preservation; skärholmen; strukturalism; centrum; parkeringshus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks stadsplanen och de byggda strukturerna i Skärholmen centrum. Med utgångspunkt i planens och platsens karaktärsdrag, syftar detta förslag till att skapa nya rörelser genom stadslandskapet och att utveckla platsens program med bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet car parts.

Din email-adress: