Sökning: "care recipients"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden care recipients.

 1. 1. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska orsaker till vårdtagares missnöje med vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Magnus Häglund; [2017]
  Nyckelord :Dissatisfaction; complaints; organisation; patient perspective; quality of health care; Missnöje; klagomål; organisation; patientperspektiv; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion med många olika aktörer och yrkesgrupper, som lyder under olika styrning och har olika förutsättningar. Inom denna organisation kan många situationer uppstå som kan orsaka missnöje hos vårdtagare. LÄS MER

 3. 3. "Nu är det kanske inte så vanligt bland kvinnor men män tar ju oftast då till flaskan då" : Hur omsorgspersonal på äldreboenden resonerar kring äldre män och kvinnor som missbrukar alkohol.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd); Högskolan i Jönköping/HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd)

  Författare :Emma Persson; Lauri Tuovinen; [2017]
  Nyckelord :elderly; seniors; retirement home; gender; sex; social constructivism; vignette; focus group interviews; äldre; alkoholmissbruk; äldreboende; genus; kön; socialkonstruktivism; vinjett; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care workers at retirement homes reason on elderly who abuse alcohol with emphasis on following aspects: approach regarding elderly alcohol abusers, personal treatment in interaction with care recipients, discovering of alcohol abuse, courses of action, practical arrangements and the type of care given. The data has been analyzed on the basis of gender theory and social constructivism. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Qendrese Arifaj; Maria Grundström; [2017]
  Nyckelord :Experience; patient; soft massage; Mjuk massage; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : I omvårdnaden använder sjuksköterskan beröringen dagligen vilken blir en central del för både patienten och sjuksköterskan. Vid sjukdom kan behovet av beröring komma till att öka, därmed får sjuksköterskans beröring större betydelse. Då mjuk massage är ett komplement kan den tillgodose detta behov. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som förhindrar nutritionsvårdsprocessen för att förebygga malnutrition hos äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Törnkvist; Sandra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Barriers; Elderly; Malnutrition; Malnutrition screening; Nursing; Hinder; Malnutrition; Nutritionsbedömning; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har cirka 2 miljoner äldre, av dem anses ungefär 60 procent vara riskpatienter för malnutrition. Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att fastställa rutiner för när och hur vårdtagare ska utredas och behandlas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet care recipients.

Din email-adress: