Sökning: "care recipients"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden care recipients.

 1. 1. När hjärtat brister : Att drabbas av Takotsubo Kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Madeleine Andersson; Evelina Hjelte; Träff Evelina; [2018]
  Nyckelord :Experience; Person centered care; Stressors; Takotsubo cardiomyopathy; Personcentrerad omvårdnad; Stressorer; Takotsubo kardiomyopati; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Takotsubo kardiomyopati är ett akut tillstånd för vårdsökande personer som symtommässigt liknar hjärtinfarkt men i själva verket är en reversibel hjärtsvikt. I det akuta skedet har sjuksköterskan en viktig roll i att inhämta anamnes, vilket är avgörande för att kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska orsaker till vårdtagares missnöje med vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Magnus Häglund; [2017]
  Nyckelord :Dissatisfaction; complaints; organisation; patient perspective; quality of health care; Missnöje; klagomål; organisation; patientperspektiv; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion med många olika aktörer och yrkesgrupper, som lyder under olika styrning och har olika förutsättningar. Inom denna organisation kan många situationer uppstå som kan orsaka missnöje hos vårdtagare. LÄS MER

 4. 4. Interkulturella medlarens betydelse för att skapa en personcentrerad vård

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Elizabeth Franklin; [2017]
  Nyckelord :Brobyggare; ”culture broker”; interkulturell medling; jämlik vård; kulturtolk; personcentrerad vård; praxisgemenskaper; utlandsfödd;

  Sammanfattning : Background: The number of people seeking asylum in Sweden reached a record level by 2015. Inequalities in the healthcare of migrants can lead to poor health outcomes and an unsatisfactory health meeting. Language translation is considered the minimum that should be offered to ensure the care recipients access to a good, safe and satisfactory care. LÄS MER

 5. 5. "Nu är det kanske inte så vanligt bland kvinnor men män tar ju oftast då till flaskan då" : Hur omsorgspersonal på äldreboenden resonerar kring äldre män och kvinnor som missbrukar alkohol.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd); Högskolan i Jönköping/HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd)

  Författare :Emma Persson; Lauri Tuovinen; [2017]
  Nyckelord :elderly; seniors; retirement home; gender; sex; social constructivism; vignette; focus group interviews; äldre; alkoholmissbruk; äldreboende; genus; kön; socialkonstruktivism; vinjett; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care workers at retirement homes reason on elderly who abuse alcohol with emphasis on following aspects: approach regarding elderly alcohol abusers, personal treatment in interaction with care recipients, discovering of alcohol abuse, courses of action, practical arrangements and the type of care given. The data has been analyzed on the basis of gender theory and social constructivism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet care recipients.

Din email-adress: