Sökning: "care recipients"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden care recipients.

 1. 1. TRÄNA ELLER DRICKA? : Analys av Systembolagets förhållning till att inte locka till köp av alkohol i kampanjfilmen "Exercsising & Drinking"

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; alcohol; commercial; campaigns; social marketing; corporate image; semiotics;

  Sammanfattning : ‘A society where alcohol can be enjoyed with care for one’s health so that no one takes damage’ is the vision of Sweden’s alcohol monopoly Systembolaget. In its foundation Systembolaget aims to always inform citizens of the risks associated with alcohol consumption through various ways of marketing, without ever encouraging its recipients to buy alcohol. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat brister : Att drabbas av Takotsubo Kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Madeleine Andersson; Evelina Hjelte; Träff Evelina; [2018]
  Nyckelord :Experience; Person centered care; Stressors; Takotsubo cardiomyopathy; Personcentrerad omvårdnad; Stressorer; Takotsubo kardiomyopati; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Takotsubo kardiomyopati är ett akut tillstånd för vårdsökande personer som symtommässigt liknar hjärtinfarkt men i själva verket är en reversibel hjärtsvikt. I det akuta skedet har sjuksköterskan en viktig roll i att inhämta anamnes, vilket är avgörande för att kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Morgondagens äldre : En kvalitativ studie om en ny heterogen generation äldre som mottagare av äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Catrin Lamell Sjögren; Clara Grande; [2018]
  Nyckelord :Tomorrow´s elderly; Elderly care; change; future elderlycare; Morgondagens äldre; äldreomsorg; förändring; framtidens äldreomsorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and analyze how different professions in elderly care perceive the need for change and how they respond to challenges the elderly care is facing with an increasing heterogeneous generation of elderly in need of care. Further the study wants to describe and analyze differences between the professions perception of needs for change. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i den offentliga sektorn : En uppsats om kvalitetsmätning i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Andersson; Sofia Hansson; [2018]
  Nyckelord :prestationsmätning; kvalitet; kvalitetsmätning; utvärdering; uppföljning; offentlig sektor; NPM;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe how quality-work is conducted in the public sector and whether the structure of the performance measurement gives a fair picture of the quality. In addition, investigate whether the measurement itself can affect the quality of the work an organization perform. LÄS MER

 5. 5. Om brukarens möjlighet till självbestämmande ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ivana Dojcinovic; [2018]
  Nyckelord :inflytande; lss; makt; pastoral makt; påverkan; självbestämmande;

  Sammanfattning : Denna uppsats har inspirerats av författarens erfarenhet av personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna studie är att belysa maktaspekter i interaktion med brukare, utifrån personalens perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet care recipients.

Din email-adress: