Sökning: "caregiving burden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden caregiving burden.

 1. 1. Upplevelser av familjecentrerad vård hos föräldrar till barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Kivijärvi; Lydia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :family-centered care; childhood cancer; experience; quality of life; parents; familjecentrerad vård; barncancer; upplevelse; livskvalitet; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdnadshavare till barn med cancer står inför stora påfrestningar och förmågan att hantera dessa är till stor del beroende av vårdpersonalens arbets- och förhållningssätt. Familjecentrerad omvårdnad är ett tillvägagångssätt där både patienten och familjen står i centrum. LÄS MER

 2. 2. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

 3. 3. Kvarboende i hemmet vid demens : konsekvenser för anhöriga som vårdar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva-Lotta Persson; Pia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :home living; dementia; family caregivers; caregiving; experience; ordinärt boende; demens; anhörigvårdare; erfarenhet;

  Sammanfattning : Kvarboendeprincipen innebär att den äldre sjuka individen ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sitt ordinära boende med hjälp av hemtjänst eller anhöriga. Ofta fyller anhöriga funktionen som vårdare och är en förutsättning för kvarboende i hemmet för personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet vid livets slutskede : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Genet Mulugeta; Yuki Nakamura; [2016]
  Nyckelord :Relative; Palliative care; Experiences; Home care; SOC; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Hemmet; Omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för många, om än inte alla, med obotliga sjukdomar, att kunna tillbringa sin sista tid i hemmet. Hemmiljön ger förutsättningar för gemensamhet och jämlikhet där både patienter och närstående kan utföra vardagliga aktiviteter tillsammans som förut. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med schizofreni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ludvig Werkmäster; Andreas Grehn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Erfarenheter av att vara en förälder till ett barn med schizofreni Bakgrund: När ett barn insjuknar i schizofreni drabbas hela familjen. Föräldrarna upplever krisartade reaktioner vid diagnostillfället. Vid kontakt med sjukhus upplevs ofta missnöje med vårdpersonalen och hjälpen de får. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet caregiving burden.

Din email-adress: