Sökning: "caroline hägglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden caroline hägglund.

 1. 1. "I take him as my brother, a brother from another mother". : a qualitative study on how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Caroline Jonsson; Elin Hägglund; [2009]
  Nyckelord :organised sport; youth; social impact; disadvantaged community; group interview;

  Sammanfattning : The impact of sport participation among youth is a widely discussed phenomenon. Researchers argue that sport participation can contribute to both positive and negative impact. The aim of this study is to find out how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport. LÄS MER

 2. 2. Design of a Driver-Vehicle Interface for Local Surrounding World Information in Intersections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Caroline Hägglund; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Europe 40 000 people get killed and 1.7 million get injured in traffic accidents every year. Of all accidents reported, urban intersection accidents are over represented. LÄS MER

 3. 3. Användarcentrerad utveckling : - kan dess nyttor värderas med PENG- eller 5-modellen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Hägglund; Märta Gottvall; [2007]
  Nyckelord :STS;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av en kostnads- och nyttoanalys för att värdera nyttor som uppstår med användarcentrerad utveckling. Genom en litteraturstudie har viktiga egenskaper hos en nyttovärderingsmodell, som kan användas vid värdering av system som utvecklats med användarcentrerade metoder, identifierats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet caroline hägglund.

Din email-adress: