Sökning: "case management metod"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade orden case management metod.

 1. 1. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning och etablering inom detaljhandeln : En fallstudie på XXL sport och vildmark AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Torbiörnsson; Mathias Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Management control; retail; stores; establishment; replication; strategy; Ekonomistyrning Etablering Detaljhandel; Ekonomistyrning; detaljhandel; butiker; etablering; replikation; strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln kännetecknas av dynamiska och svårförutsägbara förutsättningar, vilket medför att styrning av butikers lönsamhet samt etablering av nya butiker är två vitala aspekter för detaljhandelsföretag. XXL sport och vildmark har lyckats bli störst i Norden inom branschen, sportvaruhandeln, från det att företaget startades i Norge, 2001. LÄS MER

 3. 3. A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Knape; Tova Ivarsson; Henry Wang; [2017]
  Nyckelord :Transaction cost economics; vertical integration; corporate social responsibility; logistics industry; sustainability; ethics; strategic decisions; business opportunities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur. LÄS MER

 4. 4. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Nyckelord :Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. LÄS MER

 5. 5. Procurement Policy : A Conceptual Design to Optimize Purchasing Policy and Safety Stocks

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Andersson; Erik Molin; [2017]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; gamma distributed demand; inventory management; order-to-order; order-to-stock; Reorder point; safety stock; Ekonomisk orderkvantitet; beställningspunkt; gammadistribuerad efterfråga; säkerhetslager; Order-to-order; Order-to-stock; lagerstyrning;

  Sammanfattning : Study question: How can the process for article classification and procurement be improved in a new implementable inventory policy with the objective to reduce inventory costs. Purpose: The purpose of this degree project is to design a procurement policy which helps to minimize the annual capital tied up in inventory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet case management metod.

Din email-adress: