Sökning: "case management metod"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade orden case management metod.

 1. 1. Analys och optimering av transportflöden i Eskilstuna kommun : Eliminering av slöseri och dess effekter ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sam Deldar; Gabriella Cizmeli; [2017]
  Nyckelord :Lean waste; lean transportation; vehicle routing problem; transportation efficiency; Lean slöseri; Lean transport; vehicle routing problem; transporteffektivitet;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka de potentiella fördelarna vid implementering av Lean-baserade metoder för att möta prestanda, tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet samt användningen av en varuflödesplan för att identifiera slöseri. Vidare, att observera hur fördelarna med en ruttoptimering kan minimera slöseri och reducera kostnader relaterade till transport samt minskningen av miljöutsläpp, stadsbuller och säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Agilt ledarskap : Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Fors; Anna Hillerbratt; Sara Sandén; [2017]
  Nyckelord :Agile; agile approach; leadership; self-organizing teams; communication; motivation; flexibility; Agil; agilt synsätt; ledarskap; självstyrande team; kommunikation; motivation; flexibilitet;

  Sammanfattning : Titel: Agilt ledarskap – Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum. Författare: Anna Hillerbratt, Victor Fors & Sara Sandén Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management. Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. LÄS MER

 3. 3. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Nyckelord :Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. LÄS MER

 4. 4. Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erika Östlund; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO;

  Sammanfattning : Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. LÄS MER

 5. 5. Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Olofsson; Peter Wrobel; [2017]
  Nyckelord :timeout; handboll; ledarskap; idrott; kommunikation; fallstudie; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet case management metod.

Din email-adress: