Sökning: "case management metod"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden case management metod.

 1. 1. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

 2. 2. Vikten av relationer för ett högt kundvärde : Inom professionella tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Marie Svanteson; Edvin Jalovicic; [2017]
  Nyckelord :Customer value; Value adding; Service-producing companies; Professional Services; Relationship management; Kundvärde; Mervärde; Tjänsteproducerande företag; Professionella tjänster; Relationshantering;

  Sammanfattning : Introduction: Service companies and its offerings on the market are becoming increasingly standardized, which makes it difficult for service providers to distinguish themselves from the amount. In many cases this leads to a price squeeze. LÄS MER

 3. 3. Nätanalys : Identifiering av felställe i kabelnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mikael Berg; [2017]
  Nyckelord :Short circuit detection; troubleshooting cable network; fault identification.; Kortslutningsdetektering; felsökning kabelnät; felidentifiering.;

  Sammanfattning : The report is a study of error management and localization in underground cable network with very little overhead line. Error management is treated with the theoretical troubleshooting model and theoretical model with practical feedback. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 5. 5. A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Knape; Tova Ivarsson; Henry Wang; [2017]
  Nyckelord :Transaction cost economics; vertical integration; corporate social responsibility; logistics industry; sustainability; ethics; strategic decisions; business opportunities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet case management metod.

Din email-adress: