Sökning: "case study on communication"

Visar resultat 1 - 5 av 1619 uppsatser innehållade orden case study on communication.

 1. 1. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; Affärsrelation; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. How to Fully Obtain the Potential Benefits of a Digital Document Management System – A Guide to Successful Implementation

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Axel Söderlund Carlborg; [2017]
  Nyckelord :Digitisation; Connected Manufacturing; Documentation; Document Management; Industry 4.0; Internet of Things; ISO; ISO 9000; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Technological advancements over the last decades haveresulted in an increased degree of digitalisation within as wellas in between companies around the world. As a result,requirements on companies in general are growing and globalcompetition is steadily increasing. LÄS MER

 3. 3. Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation IMC ; Instagram; Kanalanpassad kommunikation; Sociala medier; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. LÄS MER

 4. 4. As fast as you like: an explanatory case study of differentiated ESL teaching in a Swedish upper secondary school

  L3-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Kristian Kjellström; [2017]
  Nyckelord :Individual Differences; Differentiated Instruction; Second Language Acquisition; English as a Second Language; Case Study; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : If the individual characteristics and background of each learner affect their ability to optimally learn the teacher must be flexible and willing to adapt in order to optimally teach. The aim of this study was to observe and document operationalized differentiated English as a second language teaching in one upper secondary school in the southwest of Sweden. LÄS MER

 5. 5. "Hjälp, hur ska jag förklara denna läsförståelsestrategin?" : En fallstudie i hur en lärares talhandlingar utvecklar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna Persson; Maria Lavensjö; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; speech acts; communication; teacher’s role; teaching reading; läsfixare; Läsförståelse; talhandlingar; kommunikation; lärarroll; läsundervisning; läsfixarna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify and analyse how different communicative acts are used in the teaching of reading comprehension in grade 3. The study is based on five video recordings of the teaching of reading comprehension with a teacher using the common Swedish teaching model known as “läsfixare”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet case study on communication.

Din email-adress: