Sökning: "case study on communication"

Visar resultat 1 - 5 av 1638 uppsatser innehållade orden case study on communication.

 1. 1. Corporate Social Responsibility Hela företagets ansvar? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i CSR-arbetet hos ÖrebroBostäder AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Janna-Marie Landälv Emelie Andersdotter; [2017-02-28]
  Nyckelord :CSR; Participation; Employee; Internal strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the employees involvement in CSR workfrom an employee perspective. In the public eye a company's CSR work will become emptywords if the employees do not also become an informal external source of communication. LÄS MER

 2. 2. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Affärsrelation; Förtroende; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 4. 4. Challenges associated with effective task execution in a Virtual Learning Environment: A case study of Graduate Students of a University

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Adewale Yusuf; [2017]
  Nyckelord :Task execution; Virtual learning environment; Computer mediated communication CMC ; learning management system; Open start free pace OSFP ;

  Sammanfattning : Context: In recent years, more and more people have started showing an increasing interest in distance or web-based education. Some of the reasons for this are the improvement in information and communication technology, as well as advancement in computer networking infrastructures. LÄS MER

 5. 5. Trots ByggR så byggS det inte : En kvalitativ fallstudie av bygglovsprocessen, processledning och verktyget ByggR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion

  Författare :Anna Hanstorp; Lina Sjögren; [2017]
  Nyckelord :processledning; arbetsprocess; bygglov; kommun; kommunikation; användbarhet; ärendhanteringsverktyg;

  Sammanfattning : With the digital transformation the importance of well-adapted systems and casemanagement tools in the building permit process has increased. This study aims toexamine how Swedish municipalities’ work processes differ regarding handlingbuilding permit applications and work process development. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet case study on communication.

Din email-adress: