Sökning: "castles"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet castles.

 1. 1. "Med vår gunstige willie och tillatelse" : Statsmakten och gränsstäderna Kalmar och Viborg under Gustav Vasas tid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristoffer Schygge; [2017]
  Nyckelord :Gustav Vasa; registratur; Kalmar; Viborg; 1527-1558;

  Sammanfattning : This paper investigates the responsive behaviors of the King Gustav I of Sweden in connection with the two fortified border towns and adjacent areas of Kalmar in Småland and Viborg (today Vyborg) in the Karelian Isthmus from the outgoing letters sent by the king during three significant periods during his reign; 1527-1530 highlighting the Westrogothian rebellion, 1543-1544 with the climax of the Dacke War and 1555-1558 featuring the Russo-Swedish War and the delegations of Duchy of Småland and Finland to his eldest sons Eric and John. With the help of secondary literature we could pinpoint important courses of events that confirm the contexts of the letters. LÄS MER

 2. 2. Gribshunden (1495) : En jämförande studie av samtida skeppsavbildningar

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Ellen Ingers; [2017]
  Nyckelord :The Griffon-hound; Mary Rose; Lomelinna; end castle; fore castle; wreck; carvel; carrack; ship; artwork; Arkeologi; Marinarkeologi; Historisk arkeologi; Bildanalys; Triangulering; Örlogsskepp; Skeppskonstruktion; Skeppsbyggnad; 1400-tal; 1500-tal; Medeltid; Gribshunden; Henry Grace a Dieu; Santa Maria; Mataróskeppet; Skeppsristning; Kyrkomålning; Väggmålning; Sandro Botticelli; Vittore Carpaccio; Kopparstick; Santa Catarina do monte Sinai; Hans Holbein; Pieter brughel; Karrack; Kravel; Nao; Kastell;

  Sammanfattning : The aim of the MA thesis is to discuss and analyse different illustrations, paintings, carvings in wood and stone and woodcuts of ships of the new kind (Carrack, carvels), from the 15th century to the middle of the 16th century, and compare them to the Griffon-hound ship, and to understand how they have evolved. The ships of the time had large stern and end castles, three to four masts, and where built for the war tactic of boarding. LÄS MER

 3. 3. Vinnare och Förlorare : En studie av gästande adelskretsar och deras politiska övertygelse på Kalmar slott, 1579-1600

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Christoffer; Andersson; Gyllengrip; adel; Kalmar slott; 1500-talet; sigismund; karl ix; fogde; ståthållare; borgholms slott; kalmar blodbad;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether visiting noblemen at the castles of Borgholm and Kalmar with their vast network of acquaintances can determine a tendency towards a political stance in the civil war of Sweden in the late 16th century. This is done by examining the guests and the company of the bailiff, born as a commoner but later governor and nobleman, Christoffer Gyllengrip Andersson, who in the end of the century would perish in the same manner as many of the peerage who fell at the bloodbath of Linköping in the year 1600. LÄS MER

 4. 4. Gripsholms slotts besökarhistoria En analys av vägledningar från tre sekel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Paulsson; [2015-06-15]
  Nyckelord :Gripsholm; Castle; Visitor; Portrait; Restoration; History;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet.... LÄS MER

 5. 5. Medeltida matföring : En osteologisk analys på det animala materialet från borgen Ringstaholm

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Emma Roman Björklund; [2015]
  Nyckelord :Slaktspår; borg; medeltid; databas;

  Sammanfattning : Ringstaholm, a castle in Östergötland was established in 1310 and torn down during a rebellion in 1470.  Previous research has shown the importance in castles and fortifications, but the animal bone material is rarely examined. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet castles.

Din email-adress: