Sökning: "child language brokers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden child language brokers.

  1. 1. Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Johanna Wahlgren; [2018-08-13]
    Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkiga elever; child language brokers; translanguaging; inkludering; community of practice;

    Sammanfattning : Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet child language brokers.

Din email-adress: