Sökning: "co-creation of value"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden co-creation of value.

 1. 1. Customer Defection and Value in Business-to-Business Relationships

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emmy Jylhä; [2018]
  Nyckelord :Customer defection; customer value; value co-creation; relationship quality; customer retention; retention management; trust; satisfaction; commitment;

  Sammanfattning : In order for firms to be able to compete on the market, it is of importance for them to create value for their customers. Value is not only the outcome from providing the customer with a product of high quality, since value co-creation can occur when firms interact with their customers and create strong relationships with them. LÄS MER

 2. 2. Personalized Advertising Online and its Difficulties with Customer Privacy

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sanne Dahlgren; Beatrice Tabell; [2018]
  Nyckelord :online advertising; personalized advertising; personalized-privacy paradox; privacy concerns; value creation; value co-creation; value co-destruction;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to explain and to create an understanding if personalized advertising online creates value for customers.  Design/methodology/approach: A qualitative study through 14 semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Challenges and Approaches to Capturing Sustainable Value in the Food Industry: A Study of Sustainable Entrepreneurship in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Kettemer; Ahmad Alejandro Newton Bernal; [2018]
  Nyckelord :Sustainable entrepreneurship; value creation; value capture; food industry; entrepreneurship; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what challenges sustainable entrepreneurs in the food industry face when capturing value and how they aim to overcome them. To that end, we develop a theoretical framework based on relevant literature on sustainable entrepreneurship, entrepreneurial studies and environmental science. LÄS MER

 4. 4. Den digitala berättelsens många ansikten - en kvalitativ fallstudie om samskapande av värde i ett plattformsföretags digitala storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michelle Larsson; Anton Söder; [2018]
  Nyckelord :co-creation of value; värdeskapande; content marketing; digital storytelling; plattformsföretag; marknadsföring; digitalisering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att vinna fördjupad förståelse om hur ett plattformsföretag samskapar värde med sina konsumenter genom sin digitala storytelling. Vidare avsåg studien undersöka hur samskapat värde kommuniceras strategiskt. Studien använde sig av en textanalys och är av kvalitativ fallstudiekaraktär. LÄS MER

 5. 5. A Study on the Impact of Virtual Community Characteristic on the Willingness of Chinese Gamers to Participate in Value Co-Creation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yanzhi Zhang; [2018]
  Nyckelord :virtual communities; value co-creation; mobile social games; player communities;

  Sammanfattning : Value co-creation is a popular marketing research topic in recent years, and there were already some studies regarding raising consumers’ involvement in co-creation. However, virtual communities such as online games have seldom been addressed in this topic. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet co-creation of value.

Din email-adress: