Sökning: "co-creation of value"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden co-creation of value.

 1. 1. Personalized Advertising Online and its Difficulties with Customer Privacy

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sanne Dahlgren; Beatrice Tabell; [2018]
  Nyckelord :online advertising; personalized advertising; personalized-privacy paradox; privacy concerns; value creation; value co-creation; value co-destruction;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to explain and to create an understanding if personalized advertising online creates value for customers.  Design/methodology/approach: A qualitative study through 14 semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Den digitala berättelsens många ansikten - en kvalitativ fallstudie om samskapande av värde i ett plattformsföretags digitala storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michelle Larsson; Anton Söder; [2018]
  Nyckelord :co-creation of value; värdeskapande; content marketing; digital storytelling; plattformsföretag; marknadsföring; digitalisering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att vinna fördjupad förståelse om hur ett plattformsföretag samskapar värde med sina konsumenter genom sin digitala storytelling. Vidare avsåg studien undersöka hur samskapat värde kommuniceras strategiskt. Studien använde sig av en textanalys och är av kvalitativ fallstudiekaraktär. LÄS MER

 3. 3. Den mobila bankkunden : En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Englund; Amanda Öberg; [2018]
  Nyckelord :Mobile customer; digitalization; customer relations; value; co-creation; Swedish banks.; Mobila kunden; digitaliseringen; kundrelationer; värdeskapande; kundens medverkan; svenska storbanker.;

  Sammanfattning : Titel: Den mobila bankkunden - En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med kundrelationer. LÄS MER

 4. 4. An Experience A Day Keeps The E-Commerce Away : Exploring experiential marketing within the body cosmetics retail industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elinor Lundberg; Ronja Geel; Malin Hornebrant; [2018]
  Nyckelord :marketing; experiential marketing; experiential retail; customer perception; value creation; value co-creation; impact value; think; act; feel; sense; relate; experience modules; experience providers; marknadsföring; upplevelsemarknadsföring; upplevelser; sinnesmarknadsföring; kunduppfatnning; kundupplevelse; värdeskapande;

  Sammanfattning : Background - For the retail industry, the increasing adoption of e-commerce solutions have brought opportunities, but also challenges. As physical stores have to varied extent lost their importance, they can no longer solely compete on price or quality but can instead benefit from adopting an experiential marketing strategy. LÄS MER

 5. 5. Digitala Kundmöten : Hur företag kan erbjuda samma kundvärde i en flerkanalig miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lina Harge; Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Customer meetings; Digital customer meetings; Value co-creation; Customer value; Parameters; Kundmöten; Digitala kundmöten; Medskapande av värde; Kundvärde; Parametrar;

  Sammanfattning : Digitaliseringen driver fram ny teknik och förändrade konsumtionsbeteenden. De flesta företag är överens om att det är viktigt att etablera digitala tjänster och kanaler till sina kunder som förstärker kundrelationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet co-creation of value.

Din email-adress: