Sökning: "cognitive load smartphone calendar application app"

Hittade 1 uppsats innehållade orden cognitive load smartphone calendar application app.

  1. 1. Cognitive load in smartphone calendar applications

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Adrian Hellqvist; Tommy Olsson; [2018]
    Nyckelord :cognitive load smartphone calendar application app; kognitiv belastning smartphone applikation app;

    Sammanfattning : The use of smartphone applications has increased dramatically in the last decade. With the technology being ubiquitous around us it is important to reduce the required cognitive demand for interacting with the technology. A common use of smartphones is calendar applications. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet cognitive load smartphone calendar application app.

Din email-adress: