Sökning: "collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 3642 uppsatser innehållade ordet collaboration.

 1. 1. Interprofessionellt samarbete - En kvantitativ studie om samvariationen med effekterna av uppgiftsväxling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Viktoria Forslund Hedman; Elin Almroth; [2018-01-18]
  Nyckelord :Interprofessional collaboration; Task shifting; Health; Profession; Quantitative study;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, we can today observe stressful situations characterized bylack of paramedics, a situation that in the future will be untenable. In order to maximize efficient usage ofresources, some organizations have begun working with task shifting. LÄS MER

 2. 2. Calibration and evaluation of the secondary sensors for the Mini-EUSO space instrument

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Jonah Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Mini-EUSO; EUSO; calibration; evaluation; near-infrared light; visible light; camera; phosphorus coating;

  Sammanfattning : The Mini-EUSO (Mini - Extreme Universe Space Observatory) is an instrument for observation of ultra-high energy cosmic rays (UHECR) from space. It is designed to observe Earth from the international space station (ISS) in the ultra-violet (UV), visible (VIS) and near-infrared (NIR) light ranges. LÄS MER

 3. 3. I samverkans namn : Ett konsultationsteams betydelse ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; consultation team; interorganization; neoinstitutionalism; significant meaning; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the name of collaboration : The significant meaning of a consultation team from a neoinstitutional perspective. Collaboration between human service organizations is to be considered desirable however also known to be hard to accomplish. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete med patienter som har övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Wiblin; Emma Fridvall; [2018]
  Nyckelord :fetma; hälsofrämjande; sjuksköterska; övervikt; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är tillstånd som riskerar att påverka personens hälsa negativt. Tillstånden medför även en ökad risk för olika sjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Vem gör vad? - En kvalitativ studie om socialtjänstens och kvinnojourens ansvar i arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Senayit Mebrahtu; Johanna Flyckt; [2018]
  Nyckelord :Social services; women’s shelters; responsibility; collaboration; male violence against women; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine social workers and staff at women’s shelters experience of how the responsibility for abused women is distributed between them through collaboration. The study relies on eight qualitative, semi structured interviews with professionals, whom play a significant role in supporting abused woman, in two different municipalities in southern Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet collaboration.

Din email-adress: