Sökning: "colleague"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet colleague.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmine Näsholm; Victor Wettby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; sjuksköterska; perifer venkateter; svår venväg; evidensbaserad vård; Nurse anesthetists; nurses; peripheral venous catheters; difficult venous access; cannulation; evidence-based practice;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen används omkring fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige då åtkomst av fri venväg är en vanlig åtgärd inom hälso-och sjukvården för administrering av exempelvis läkemedel och vätskor. Patienters hälsostatus har betydelse för hur lätt eller svår åtkomsten blir, studier visar att 10-15 % av PVK kanyleringarna misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Främjande av psykisk hälsa hos piloter efter Germanwings flight 9525

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karl Johan Klang; [2017]
  Nyckelord :Pilot Peer Support; Mental Health; Suicidal Risks; Management Interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness among pilots and cabin crew has received increased attention since the crash in the French Alps with Germanwings flight 9525 in 2015. This has led to increased discussion, awareness and the shaping of programs for Pilot Peer Support, both initiated by management of airlines and independently by pilots themselves through for example union work. LÄS MER

 3. 3. Bedömningsstöd i matematik - vad händer sedan? : Lärares beskrivningar av analys, uppföljning och fortsatt undervisning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isabell Johansson; Ulrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :assessment support; assessment; analysis; follow up; teaching; SEN-students; bedömningsstöd; bedömning; analys; uppföljning; undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare analyserar, följer upp samt vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och organisationsnivå efter att Skolverkets obligatoriska bedömnings-stöd i matematik i årskurs 1-3 genomförts. Fokus har lagts på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever). LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Mattsson; Sara Persson; [2017]
  Nyckelord :ambulance nurse; prehospital delivery; experiences; nursing; ambulanssjuksköterska; prehospital förlossning; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsvården har under senare år centraliserats mer och mer. Detta leder i sin tur till att de prehospitala förlossningarna med ambulanssjuksköterskor närvarande ökar, vilket även ställer högre krav på ambulanssjuksköterskor. Trots en ökning är det ändå en händelse som ambulanssjuksköterskan sällan upplever. LÄS MER

 5. 5. Lärande på kundcenter : En kvantitativ studie om hur olika lärandetekniker tillämpas av medarbetare på kundcenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Hasselgren; [2017]
  Nyckelord :Lärande på arbetsplatsen; informellt lärande; icke-formellt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to contribute with knowledge regarding the organizational structures for employees’ learning and how the learning techniques are applied by the employees at the contact centers within the financial sector. This was done through three research questions “To what extent do the employees acknowledge that they learn through  non-formal learning techniques?”, “To what extent do the employees acknowledge that they learn through informal learning techniques?” and “Which patterns can be seen based on the employees choices of learning techniques?”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet colleague.

Din email-adress: