Sökning: "colleague"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet colleague.

 1. 1. Handläggning och omhändertagande av patienter som medicinerar med nya perorala antikoagulantia (NOAK) inom allmäntandvården

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Patrick Györi; Sarah Pyrée; [2018]
  Nyckelord :Warfarin; NOAK; Extraktion; Allmäntandläkare;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie var att utreda hur allmäntandläkare i Malmö stad handlägger och omhändertar patienter som medicinerar med warfarin och NOAK vid tandextraktion samt om det fanns några skillnader mellan omhändertagandet av warfarin- och NOAK-patienter. Material och metod: En enkätstudie som delades ut till privata och folktandvårdsanställda allmäntandläkare inom Malmö stad. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Johansson; Oskar Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Upplevelse; Ny; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Ambulance care today is an essential part of emergency care and includes examination, care and treatment of patients, which imposes high demands on the competence of the specialist trained ambulance nurse. The ambulance nurse cares for all types of patients based on the patient's individual needs and sometimes complicated disease picture, and the person must daily decide on treatment and nursing in most complex patient meetings. LÄS MER

 3. 3. Misslyckandets styrka : En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ema Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Leisure-time centre; recess monitor; failure; identity; professional identity; Fritidshem; rastvakt; misslyckande; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Benedicte Fjellstad; Johnny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal thoughts; Prehospital emergency care; Experiences; Nurse; Suicid; Suicidnära tankar; Prehospital akutsjukvård; Upplevelser; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, däremot fullföljer män oftare sin suicid. LÄS MER

 5. 5. Vi sitter i samma båt, varför ror vi inte åt samma håll? : En essä om skilda synsätt inom fritidshemmet, samt hur samsyn med interkulturellt förhållningssätt kan skapas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Lavesson Hjortzberg; [2018]
  Nyckelord :recreation centre; staff at recreation centre; learning professional practice; consensus; interculturalism; fritidshem; fritidshemspersonal; lärande; yrkespraktik; samsyn; interkulturalitet;

  Sammanfattning : This study is based on a self-experienced dilemma in which I find it difficult to understand why a colleague and I do not have similar views on the professional practice of the recreation centre and its staff. A conflict ensues because I fail to understand him when he articulates everything that he perceives to be wrong with our recreation centre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet colleague.

Din email-adress: