Sökning: "colleague"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet colleague.

 1. 1. I Mean, You Look Sexy. : Differences in perception of a male and female character amongst students in Seychelles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ylva Bladh; [2018]
  Nyckelord :gendered language use; Seychelles;

  Sammanfattning : This study examines the difference in perception of a character in a male and a female guise amongst university students in Seychelles, and elaborates on how such difference reflects gender hierarchies in general. The students were given a questionnaire consisting of five scenarios, in which two or more characters communicated, and then answered questions about their perception of the characters. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmine Näsholm; Victor Wettby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; sjuksköterska; perifer venkateter; svår venväg; evidensbaserad vård; Nurse anesthetists; nurses; peripheral venous catheters; difficult venous access; cannulation; evidence-based practice;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen används omkring fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige då åtkomst av fri venväg är en vanlig åtgärd inom hälso-och sjukvården för administrering av exempelvis läkemedel och vätskor. Patienters hälsostatus har betydelse för hur lätt eller svår åtkomsten blir, studier visar att 10-15 % av PVK kanyleringarna misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Mobbning på arbetsplatsen - En studie av den rättsliga regleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Celia Englund; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; mobbning; kränkande särbehandling; arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En arbetsmiljö är både fysisk och psykosocial. Den fysiska delen är enkel att överblicka eftersom den är objektiv, medan den psykosociala är lite mer komplicerad då den är subjektiv och personer uppfattar den olika. LÄS MER

 4. 4. Främjande av psykisk hälsa hos piloter efter Germanwings flight 9525

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karl Johan Klang; [2017]
  Nyckelord :Pilot Peer Support; Mental Health; Suicidal Risks; Management Interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness among pilots and cabin crew has received increased attention since the crash in the French Alps with Germanwings flight 9525 in 2015. This has led to increased discussion, awareness and the shaping of programs for Pilot Peer Support, both initiated by management of airlines and independently by pilots themselves through for example union work. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsstöd i matematik - vad händer sedan? : Lärares beskrivningar av analys, uppföljning och fortsatt undervisning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isabell Johansson; Ulrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :assessment support; assessment; analysis; follow up; teaching; SEN-students; bedömningsstöd; bedömning; analys; uppföljning; undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare analyserar, följer upp samt vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och organisationsnivå efter att Skolverkets obligatoriska bedömnings-stöd i matematik i årskurs 1-3 genomförts. Fokus har lagts på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet colleague.

Din email-adress: