Sökning: "colleague"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet colleague.

 1. 1. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Att kunna lära eller inte, i en stagnerande miljö där tiden rinner mot sitt slut : En kvalitativ studie om undersköterskors upplevelser av hinder och möjligheter för lärande i dess dagliga arbete inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Fladvad; Sofia Nordin; [2018]
  Nyckelord :learning at work; activity theory; assisting nurses; barriers; supporting functions;

  Sammanfattning : This study aims to create an understanding of how assisting nurses within the Elderly care perceive their fundamental conditions for learning during their job execution. More specifically the ambition of the study is, based upon the activity theorys´ stance, to reveal further knowledge of how these employees perceive their opportunities and barriers for learning in their everyday work. LÄS MER

 3. 3. Handläggning och omhändertagande av patienter som medicinerar med nya perorala antikoagulantia (NOAK) inom allmäntandvården

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Patrick Györi; Sarah Pyrée; [2018]
  Nyckelord :Warfarin; NOAK; Extraktion; Allmäntandläkare;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie var att utreda hur allmäntandläkare i Malmö stad handlägger och omhändertar patienter som medicinerar med warfarin och NOAK vid tandextraktion samt om det fanns några skillnader mellan omhändertagandet av warfarin- och NOAK-patienter. Material och metod: En enkätstudie som delades ut till privata och folktandvårdsanställda allmäntandläkare inom Malmö stad. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Johansson; Oskar Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Upplevelse; Ny; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Ambulance care today is an essential part of emergency care and includes examination, care and treatment of patients, which imposes high demands on the competence of the specialist trained ambulance nurse. The ambulance nurse cares for all types of patients based on the patient's individual needs and sometimes complicated disease picture, and the person must daily decide on treatment and nursing in most complex patient meetings. LÄS MER

 5. 5. Misslyckandets styrka : En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ema Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Leisure-time centre; recess monitor; failure; identity; professional identity; Fritidshem; rastvakt; misslyckande; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet colleague.

Din email-adress: