Sökning: "collegial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden collegial learning.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln : En undersökning av lärares uppfattningar om språkutveckling i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Öhman; [2017]
  Nyckelord :language development; teaching; social studies; school language; scaffolding and interaction.; språk- och kunskapsutvecklande undervisning; samhällskunskap; skolspråk; stöttning och interaktion.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine teachers’ perceptions of language development in social studies. Questions that will try to be answered are: How do teachers in social studies regarding grades 4-6 account for pupils’ language development in planning, teaching and grading? What difficulties do teachers experience while working with language development? What kind of support do teachers feel that they need in order to work effectively with language development? Research has showed that language is our primary tool for learning in all subjects. LÄS MER

 3. 3. Genre som lärandeobjekt inom sångundervisningen. En studie över sångpedagogers syn på genre och dess funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Genre; Genrebredd; Sångundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Genre; Genre Diversity; Vocal Education; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Begreppet genre är centralt inom musikvärlden och inom musikundervisning. Således är detta ett begrepp vi behöver förhålla oss till. Syftet med studien är att ta reda på vilken funktion genre har i sångundervisningen och hur begreppet kan behandlas. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse - en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Eva Marie Åhrling-Nykvist; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; förstelärare; rektors pedagogiska ledarskap; kollegialt lärande; praktisk kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Abstract The ability of the Special Needs Teacher to put thoughts in motion – an unused resource in the collegiate learning The work takes the form of a scientific essay from a phenomenological hermeneutical perspective. Based on my research questions – “How do headmasters view the role of the Special Needs Teachers (SNT) in relation to Lead Teachers (LT) when it comes to school development and collegial learning?”, “What has shaped their views?” and “What are the consequences of this in regards to how the school handles students who do not achieve the goals?” – I have tried to create a trialogue between the empirical results of some qualitative research interviews with high school principals, texts I've read within this field as well as my own experiences and reflections. LÄS MER

 5. 5. Kollegiala samtal : - en väg till utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anne-Li Hedberg; Lisa Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskola; handledning; kollegasamtal; kollegiala samtal; praktikteori; skolutveckling; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Pedagoger i förskolan har lite tid för pedagogisk reflektion, detta begränsar möjligheter för pedagoger att samtala kring dilemman i verksamheten. Det begränsar även möjligheter för pedagoger att synliggöra och kritiskt granska sina egna handlingar och koppla dem till sina värderingar samt till ett teoretiskt perspektiv för att bli medveten om sin praktikteori, vilket är syftet med studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet collegial learning.

Din email-adress: