Sökning: "collegial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden collegial learning.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språkstödjande undervisning på lågstadiet : Några klasslärares uppfattningar om och erfarenheter av att framgångsrikt arbeta språkstödjande i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Botold; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då 20-25 procent av Sveriges befolkning är i någon form av läs- och skrivsvårighet kan man räkna med att det i varje klass finns några elever som befinner sig i det. Många forskare är eniga om att det är viktigt att tidigt identifiera dessa elever för att forma rätt undervisning och stöd. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen inom hospice : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Drangel-Wulcan; [2018]
  Nyckelord :Nurses; Experience; Hospice; Dead body; Care; Relatives; Palliative care; Sjuksköterskor; Erfarenhet; Hospice; Döda kroppen; Omsorg; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Background:  In the hospice care specialized palliative care is practiced on patients that are at the end of their lives, and nurses meet grieving relatives on a daily basis, both after and before the event of death. When the patient is deceased the relatives are offered to be present in the room while the nurses provide care for the deceased individual. LÄS MER

 4. 4. Kollegialt lärande för instrumentallärare : en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jon Mannikoff; [2018]
  Nyckelord :collegial learning; learning study; instrument teacher; Community School of Arts; guitar teaching; skills development; kollegialt lärande; learning study; instrumentallärare; kulturskola; gitarrundervisning; fortbildning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Learning study kan fungera som modell för att utveckla kollegialt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan lärare i kommunal musik- och kulturskola. För att undersöka detta har ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare vid en kommunal musikskola fått genomföra en gemensam Learning study, med författaren som handledare. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvård : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katrin Walderot; Kristin Wästlund; [2018]
  Nyckelord :home care; professional competence development; district nurses; qualitative study; interview study; hemsjukvård; professionell kompetensutveckling; distriktssköterska; intervjustudie; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård ställs inför allt mer avancerad vård i hemmet då dagens medicinska utveckling medger denna möjlighet till allt fler patienter. Denna utveckling medför ökade krav på distriktssköterskors kompetens och det innebär även ett ökat behov av kompetensutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet collegial learning.

Din email-adress: