Sökning: "communication circuit"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden communication circuit.

 1. 1. Self-Tuning NFC Circuits

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Yimeng Li; [2017]
  Nyckelord :Parallel capacitance compensation; RFID system; NFC; Self-tuning NFC; Digitally tunable capacitor;

  Sammanfattning : Contactless automatic identification procedures which are called RFID systems (Radio-frequency Identification) have become very popular in recent years for transferring power and data. With the development of RFID technology, the demand of easy transmitting of short data packages has made NFC (Near-field Communication) technology wildly used especially in mobile applications. LÄS MER

 2. 2. Low Cost Embedded Accurate 6 GHz RF Frequency Counter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Linus Hellman; [2017]
  Nyckelord :RF; 6 GHz; Frequency counter; Prescaler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Speed, portability and quality. These are all attributes that manufacturers are striving to achieve. The demand for speed is making wireless frequencies increase with a steady pace. The demand for portability is filling the world with high speed wireless devices that are expecting their data fast and without errors. LÄS MER

 3. 3. Wireless Control of Lights

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sebastian From; Andreas Eckerblad; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wireless control of lights is a 15HP project carried out at Uppsala University. Wireless control is used everywhere nowadays and the goal of this project is to create a prototype that can control the light intensity of an single phase lamp using wireless communication. LÄS MER

 4. 4. Blue Cool Connectivity box

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Manasa Reddy Aerva; Chakradhar Ghantasala Devendra Venkata Sai Mani; [2017]
  Nyckelord :BLE; Bluetooth Smart; patch antennas; path loss modelling; link budget;

  Sammanfattning : The invention of closed circuit television (CCTV) has initiated a new trend in high security by video surveillance. More recently, CCTV cameras have been incorporating wireless LAN technology for data transfer purposes by using on chip memory storage until the time of update. LÄS MER

 5. 5. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet communication circuit.

Din email-adress: