Sökning: "communication in organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden communication in organisation.

 1. 1. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 2. 2. Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Alnersson; Birgersson Malin; [2018]
  Nyckelord :Equality; Organizational Culture; Gender construction; Diversity; External Communication; Skanska; Jämställdhet; Organisationskultur; Genuskonstruktion; Mångfald; Externkommunikation; Skanska.;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. LÄS MER

 3. 3. Den auktoriserade tolkens påverkan på vårdrelationen - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henny Jonsson; Tilda Peterson; [2018]
  Nyckelord :Auktoriserad tolk; Kommunikationssvårigheter; Patient; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens mångkulturella samhälle ställer höga krav på sjukvården. Kommunikation är ett viktigt verktyg att bemästra för att kunna bedriva personcentrerad- och patientsäker vård men kan bli problematisk när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation på Instagram : @swedishtonic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Felicia Sandman; Märta Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Visual communication; brand building; brand identity;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how a new startup-company are using visual communication on the social media platform Instagram to build a brand identity. The study is based on a case study about the beverage company Swedish Tonic and how they use Instagram to brand themselves and demonstrate their identity. LÄS MER

 5. 5. Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Annika Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :delat ledarskap; komplexitetsteori; CCO; strategisk kommunikation; relationellt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet communication in organisation.

Din email-adress: