Sökning: "communication planning"

Visar resultat 1 - 5 av 673 uppsatser innehållade orden communication planning.

 1. 1. Reforming the world of excess A field study of the state compensation unit in the Swedish Migration Agency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rami Marashli; [2017-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. The success of succession to reduce manager turnover costs; A qualitative study on costs related to manager turnover in a Swedish retail company and succession planning and management success factors to reduce these costs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Högnelid; Sofia Dahlström; [2017-09-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 4. 4. Rondering i projektet - Hotell Forrest : Ökad involvering av yrkesarbetarna i planeringsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rodrique Jamous; Marcelo Munoz; [2017]
  Nyckelord :The construction process; The involvement; The Construction management; Byggprocessen; involvering; byggstyrning;

  Sammanfattning : Idag finns det en tydlig skillnad mellan tjänstemännens uppgifter och yrkesarbetarnas. Tjänstemännen har en mer administrativ roll som bland annat består av planering, uppföljning och utveckling. Yrkesmännen har den utförande rollen i produktionen. LÄS MER

 5. 5. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet communication planning.

Din email-adress: