Sökning: "comparable method"

Visar resultat 11 - 15 av 285 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 11. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sofia Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. LÄS MER

 2. 12. Wear reduction between disc edge and seat in a butterfly valve

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Lind; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis was written on behalf of SOMAS instruments AB. SOMAS develops, manufactures and markets valves. The mission was to reduce the wear between the disc edge and the seat in a butterfly valve that are used at high temperatures. LÄS MER

 3. 13. Extension of DIRA (Dual-Energy Iterative Algorithm) to 3D Helical CT

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Magnus Björnfot; [2017]
  Nyckelord :PI-method; DIRA; DECT;

  Sammanfattning : There is a need for quantitative CT data in radiation therapy. Currently there are only few algorithms that address this issue, for instance the commercial DirectDensity algorithm. In scientific literature, an example of such an algorithm is DIRA. LÄS MER

 4. 14. Löne – och sysselsättningseffekter genererade av återinförandet av ROT-avdraget 2008 : En undersökning av svenska aktiebolag med Difference-in-Difference metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Lucas Areflykt; Fredrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ROT-deduction; ROT-industry; difference-in-difference; estimation; interval estimation; ROT-avdrag; ROT-branschen; difference-in-difference; punktskattning; intervallskattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera eventuella löne- och sysselsättningseffekter generade av återinförandet av ROT-avdraget 2008. Återinförandet sågs som en permanent åtgärd med målet att motverka så kallade svartarbeten och öka byggandet i Sverige. LÄS MER

 5. 15. Evaluation of endosseous implant treatment and patient related outcome measures at the undergraduate clinic at Malmö University.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jonna Valtersson; Kaveh Bordbar; [2017]
  Nyckelord :Dental; Implants; success; survival; undergraduate;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att utvärdera det kliniska resultatet av implantatbehandlingar utförda på studentkliniken på Malmö Högskola, samt att utvärdera de patientrapporterade resultaten efter behandlingarna. Material och metod Mellan 2008-2012 fick 144 patienter totalt 328 implantat, alla patienter som utvärderats enligt det Nationella kvalitetsregistret för dentala implantat (NQRDI) inkluderades i sammanställningen av data. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: