Sökning: "comparable method"

Visar resultat 11 - 15 av 306 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 11. Effektivisering av bussdepå med hjälp av automation : En kartläggning av hur sensorteknik kan användas för att minska antalet karosseriskador på bussar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Simon Sandgren; Jack Lindfors; [2018]
  Nyckelord :automation; buss; bussdepå; karosseriskador; tekniktillämpning; teknikutveckling; ultraljudssensorer;

  Sammanfattning : While there is an increase in population and an extensiveurbanization, the city-scape of Sweden’s big cities evolves, whichrequires new demands for inventive solutions regardinginfrastructure. As increased population calls for more effectiveutilization of the land, the need for public transportation andits infrastructure has expanded. LÄS MER

 2. 12. Study of a new method to measure the stresses in rock by image technology : Use of sawn slots and DIgital Image Correlation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Patrik Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Image Correlation; Numerical modelling; Stress measurement; Sawn slots;

  Sammanfattning : In rock constructions and mining it is important to know the current stress situation in the rock due to safety and construction reasons. Two of the widely used stress measurement methods are overcoring and hydraulic fracturing. Both methods are expensive, need new boreholes, and are complex and time consuming. LÄS MER

 3. 13. Dissolution and fibre spinning of cellulose from an ionic liquid

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Erika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cellulose; scattering; ionic liquid; dissolution; regenerated cellulose fibre; structure-property relationship; materials chemistry; materialkemi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Regenerated cellulose fibres can become a sustainable alternative to cotton and polyester in textile applications. One method of producing such is dissolution of cellulose in an ionic liquid (IL) and regeneration through air-gap spinning. LÄS MER

 4. 14. The impact of pension financing on company performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Elvingsson; Simon Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Pensions; ITP2; Discount rate; PRI; Alecta;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether the risk and return of Swedish companies differ depending on the way they meet their pensions obligations. In particular we compare the two possible solutions for financing ITP2, that is the PRI-method, where pension provisions are invested in the companies' assets and kept as a liability on the balance sheet, and the Alecta-method, where pension provisions are invested in a pension fund by the insurance company Alecta. LÄS MER

 5. 15. Noggrannheten hos ett positioneringssystem baserat på Bluetooth 5 : En jämförande studie av fem olika filtreringsalgoritmers påverkan på positioneringsnoggrannheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Viktor Karlsson; Eric Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to identify and evaluate different filtering algorithms for raw Received Signal Strength Indication (RSSI) values in an indoor positioning system. The purpose was also to examine how the positioning accuracy is affected depending on which filter that was applied to an indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) 5. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: