Sökning: "comparable method"

Visar resultat 16 - 20 av 276 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 16. Proliferation and expression of p53 in odontogenic tumours - An immunohistochemical analysis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Wassberger; Mahtab Yarahmadi; [2017]
  Nyckelord :Immunohistochemical analysis; p53; Ki-67; Ameloblastoma; Adenomatoid Odontogenic Tumour; Ameloblastic Fibroma; Odontogenic Fibroma; Humans; Epithelium; Tumour therapy resection; Gene mutation; Proliferation; Recurrence; Prognostic marker;

  Sammanfattning : Introduktion: Ameloblastom (AB), adenomatoid odontogen tumör (AOT), ameloblastiskt fibrom (AF) och odontogent fibrom (OF) är odontogena tumörer som innehåller epiteliala komponenter. Frekvensen av recidiv hos dessa varierar från låg förekomst till relativt hög förekomst. LÄS MER

 2. 17. Sökandet efter demokrati i Mellanöstern : En jämförande demokratiseringsstudie av Egypten och Israel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Carl Berggren; [2017]
  Nyckelord :Israel; Egypt; Democracy; Democratization; Transition; Dictatorship; Authoritarian;

  Sammanfattning : The target of this assignment is to answer the question why Egypt has not succeeded to become a democracy when Israel has. The method of this assignment has been a comparable study where Larry Diamond’s internal and external factors have been used to compare why Egypt has not become a democracy when Israel has. LÄS MER

 3. 18. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 4. 19. Sulfur tolerance of SCR catalysts : Development of a lab testing method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Cornelia Lantto; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NOx emissions from diesel vehicles are a currently well-discussed matter due to the related health and environmental issues. At the same time, diesel vehicles are an important part of transportation in society as diesel engines are more fuel efficient than gasoline engines. LÄS MER

 5. 20. ECG-derived respiration in atrial fibrillation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Danilo Sergio Pupo; Luisa Rusconi; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In past years, the demand for an indirect extraction of respiration and the interest in a joint study of respiratory and cardiac systems represented the driving forces for the development of Electrocardiogram Derived Respiration (EDR) algorithms. The main advantage of them consists in deriving a sufficiently reliable surrogate respiratory signal by only exploiting the normal electrocardiogram (ECG) equipment, without requiring the common devices used to record respiration, which are cumbersome and expensive, besides to possibly interfere with natural breathing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: