Sökning: "comparable method"

Visar resultat 16 - 20 av 285 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 16. Comparison of heat maps showing residence price generated using interpolation methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mark Wong; [2017]
  Nyckelord :comparison interpolation methods residence price heat map kriging thin plate spline inverse distance weighting; jämförelse interpolationsmetoder bostadspriser färgdiagram kriging thin plate spline inverse distance weighting;

  Sammanfattning : In this report we attempt to provide insights in how interpolation can be used for creating heat maps showing residence prices for different residence markets in Sweden. More specifically, three interpolation methods are implemented and are then used on three Swedish residence markets. LÄS MER

 2. 17. Investigation of Bismuth Iodine as Light Absorbing Materials for Solar Cell Applications: From Synthesis to XPS Characterisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Jonatan Fast; [2017]
  Nyckelord :Bismuth; Iodine; Light absorbing; Light absorbing materials; Solar; solar cell; Synthesis; XPS; Characterisation; synchrotron; energy; x-ray photoelectron spectroscopy; perovskite;

  Sammanfattning : During the last years perovskite materials have taken the photovoltaic community by storm, bringing promises of solar cells with efficiencies comparable to conventional silicon devices but at a lower price. However perovskite solar cells so far are facing two main obstacles, they are unstable in the presence of air, moisture and heat and they are usually toxic due to being based on lead-halide materials. LÄS MER

 3. 18. Impact analysis of characteristics in product development : Change in product property with respect to component generations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Frej Lindström; Daniel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Statistics; big data;

  Sammanfattning : Scania has developed a unique modular product system which is an important successfactor, creating exibility and lies at the heart of their business model. R&Duse product and vehicle product properties to describe the product key factors. LÄS MER

 4. 19. An evaluation of using GPM satellite products to forecast flash floods in mountainous catchments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Yihan Chen; [2017]
  Nyckelord :GPM; Han River; Flood; IMERG; Mountain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : NASA's GPM satellite rainfall products IMERG early run and IMERG late run were evaluated for their applicability in flash flood forecasting. The selected catchment was the upper Han River basin, a mountainous catchment with low precipitation in winter and heavy precipitation during summers located in central China. LÄS MER

 5. 20. Likhet inför lagen? - En studie av tingsrätternas bevisvärdering i mål om grov kvinnofridskränkning 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Ekerot; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; stödbevisning; grov kvinnofridskränkning; criminal law; criminal procedure; corroborating evidence; gross violation of a woman s integrity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottet grov kvinnofridskränkning straffbelägger mäns systematiska kränkningar av närstående kvinnor. Som skäl för införandet av brottet anfördes att mäns våld mot kvinnor har sin grund i strukturer i samhället som innebär att kvinnan anses vara underordnad mannen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: