Sökning: "comparable method"

Visar resultat 21 - 25 av 306 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 21. Validation of a Smart shirt for tracking work postures of the trunk

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Dennis Borgström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background Ergonomists are interested in measuring the work postures and movements workers perform during their workday. The most common evaluation method to date, is observational studies, where the ergonomist visits the workplace and performs an evaluation. LÄS MER

 2. 22. Kommisionen på krigsstigen - En rättsanalys av kommissionens tillämpning av statsstödsreglerna i skattemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivana Sutalo; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; internationell beskattning; EU-rätt; olagligt statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att multinationella koncerner ägnar sig åt aggressiv skatteplanering har under det senaste decenniet blivit en självklarhet. De kan genom att utnyttja olikheter i ländernas skattelagstiftning planera sin beskattning och allokera kostnader till ett högskatteland och intäkter till ett lågskatteland för att på så vis behålla en större del av vinsten inom koncernen. LÄS MER

 3. 23. Analysprogram för grip- och lyftkraft

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emmalisa Strömberg; [2018]
  Nyckelord :grip force; gripkraft; lyftkraft;

  Sammanfattning : Att reglera sin gripkraft och lyfta ett föremål kan tänkas vara enkelt och självklart. Men för personer med visa neroulogiska sjukdomar som hydrocefalus och Parkinsons sjukdom har det visat sig att deras sjukdomar kan påverka deras gripkraft. LÄS MER

 4. 24. Partitioning temporal networks : A study of finding the optimal partition of temporal networks using community detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Lindegren Axel; [2018]
  Nyckelord :temporal networks; community detection; modularity;

  Sammanfattning : Many of the algorithms used for community detection in temporal networks have been adapted from static network theory. A common approach in dealing with the temporal dimension is to create multiple static networks from one temporal, based on a time condition. LÄS MER

 5. 25. A method to estimate in vivo mechanical properties of human tendon in the lower leg using ultrasound imaging combined with motion capture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Marius Schlippe; [2017]
  Nyckelord :medical engineering biomechanics ultrasound imaging motion capture tendon in vivo;

  Sammanfattning : Musculoskeletal models and simulations allow for the estimation of forces acting on muscles and joints during human movement and athletic performance. In order to improve the accuracy of these models for a specific application, knowledge about subject-specific in vivo properties of human muscle and tendon is needed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: