Sökning: "comparable method"

Visar resultat 21 - 25 av 276 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 21. Fastighetssäljarens upplysningsplikt - rättsläget före och efter NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordabalkens felregler har genomgått lagändringar och utvecklats genom rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om. LÄS MER

 2. 22. Preparation, characterization and testing of model catalysts for CO oxidation and CO2 hydrogenation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Stefano Albertin; [2017]
  Nyckelord :Surface science; Rhodium; Nanoparticles; Catalysis; CO2; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A joint research between Lund University and Chalmers Competence Centre for Catalysis have shown promising results for a Rh-based catalyst for CO2 hydrogenation catalytic applications. The original catalyst consisted of a dispersion of nanoparticles onto a porous 3D oxide network. LÄS MER

 3. 23. Classifying patients' response to tumour treatment from PET/CT data: a machine learning approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Giulia Buizza; [2017]
  Nyckelord :treatment response; PET CT; Radiomics; feature extraction; support vector machines;

  Sammanfattning : Early assessment of tumour response has lately acquired big interest in the medical field, given the possibility to modify treatments during their delivery. Radiomics aims to quantitatively describe images in radiology by automatically extracting a large number of image features. LÄS MER

 4. 24. Ledarskapets betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro : En komparativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Clara Berggren Quintana; Isabella Consoli; [2017]
  Nyckelord :Kaizen; leadership; leadership style; sickness absence; ill health; transformational; transactional; democratic or relationship-oriented; authoritarian or task oriented; sjukfrånvaro; psykosocial hälsa; ledarskap; ledarstilar; Kaizen; transformativ; transaktionell; demokratisk eller relationsorienterad; auktoritär eller uppgiftsorienterad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på medarbetarnas hälsa. LÄS MER

 5. 25. Förbättringsåtgärder i dagens livscykelanalysarbete : En studie av två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Per Nilsson; Joel Norrman; [2017]
  Nyckelord :Embodied carbon dioxide; Embodied energy; carbon foot print; LCA; Life Cycle assessment; Climate impact; Climate data; BIM; Inbyggd koldioxid; Inbyggd energi; koldioxidavtryck; LCA; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; Klimatdata; BIM;

  Sammanfattning : Syfte: För nybyggda hus står den inbyggda koldioxiden för en allt större andel av byggnadens klimatpåverkan under livscykeln. Detta på grund av bättre klimatskal och driftsystem. Forskningsrapporter visar att klimatpåverkan i form av inbyggd koldioxid kan minska om digitala analysverktyg används i projekteringen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: