Sökning: "comparable method"

Visar resultat 21 - 25 av 285 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 21. Likhet Inför Slagen? - Brottsoffers identitet och våldsverkares straff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Brottsoffer; Likhetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The notion that all are equal before law, and thus are entitled to equal protection by law, is well established in Western society. However, there are still exceptions to this rule. Physically similar acts of violence may be punished differently, depending on the identity of the victim. LÄS MER

 2. 22. Dynamic Programming Algorithms for Semantic Dependency Parsing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Nils Axelsson; [2017]
  Nyckelord :semantic dependency parsing; machine learning; parsing; logic; deduction system; crossing edges; SemEval; coverage; crossing arcs; graph; graph class; non-crossing; QAC; quartic; acyclic; semantisk dependensparsning; maskininlärning; parsning; logik; deduktionssystem; korsande bågar; SemEval; täckning; korsande kanter; graf; grafklass; ickekorsande; QAC; kvartiskt; acykliskt;

  Sammanfattning : Dependency parsing can be a useful tool to allow computers to parse text. In 2015, Kuhlmann and Jonsson proposed a logical deduction system that parsed to non-crossing dependency graphs with an asymptotic time complexity of O(n3), where “n” is the length of the sentence to parse. LÄS MER

 3. 23. Identifying the Best-Cost Countries for sourcing SKF's direct materials

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Thi Tuyet Mai Vu; Piyush Ratnakar More; [2017]
  Nyckelord :Best-cost country sourcing; low-cost country sourcing; total cost of ownership; country risk analysis.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to identify best-cost countries for SKF to source Rings, an important group of direct materials used in bearing. This exploration would give the major distinction between two sourcing approaches, best-cost country sourcing and low-cost country sourcing. LÄS MER

 4. 24. Proliferation and expression of p53 in odontogenic tumours - An immunohistochemical analysis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Wassberger; Mahtab Yarahmadi; [2017]
  Nyckelord :Immunohistochemical analysis; p53; Ki-67; Ameloblastoma; Adenomatoid Odontogenic Tumour; Ameloblastic Fibroma; Odontogenic Fibroma; Humans; Epithelium; Tumour therapy resection; Gene mutation; Proliferation; Recurrence; Prognostic marker;

  Sammanfattning : Introduktion: Ameloblastom (AB), adenomatoid odontogen tumör (AOT), ameloblastiskt fibrom (AF) och odontogent fibrom (OF) är odontogena tumörer som innehåller epiteliala komponenter. Frekvensen av recidiv hos dessa varierar från låg förekomst till relativt hög förekomst. LÄS MER

 5. 25. Sökandet efter demokrati i Mellanöstern : En jämförande demokratiseringsstudie av Egypten och Israel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Carl Berggren; [2017]
  Nyckelord :Israel; Egypt; Democracy; Democratization; Transition; Dictatorship; Authoritarian;

  Sammanfattning : The target of this assignment is to answer the question why Egypt has not succeeded to become a democracy when Israel has. The method of this assignment has been a comparable study where Larry Diamond’s internal and external factors have been used to compare why Egypt has not become a democracy when Israel has. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: