Sökning: "comparable method"

Visar resultat 21 - 25 av 319 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 21. Medelstora företags kapitalstruktur och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Albin Edgren; Henri Käkönen; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; profitability; debt; trade off; pecking order; medium-sized companies; Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldandel; trade off; pecking order; medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund Forskningen kring kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet har fått vitt skilda resultat, en del resultat pekar på att en högre andel lån är fördelaktigt och andra resultat tyder på det motsatta. Orsaker till detta kan bero på exempelvis olika förutsättningar i olika länder, branscher och företagsstorlekar. LÄS MER

 2. 22. EX POST COST-BENEFIT ANALYS : En studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ex post; CBA; Swedish Transport Administration; Transport; Infrastructure; Ex post; CBA; Trafikverket; Efterkalkyler; Transport; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. LÄS MER

 3. 23. Hur har nya lagkrav påverkat noterade företags hållbarhetsredovisning? : En kvalitativ fallstudie gjord på företag noterade på Small Cap inom konfektions- och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Vinberg; Ragnar Appelberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; GRI; Act 2016: 947 amending the Annual Accounts Act 1995: 1554 ; Legislation; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; GRI; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Lagstiftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft. Syftet är att göra hållbarhetsredovisningen mer transparent och jämförbar. LÄS MER

 4. 24. A Cost-Benefit Approach to Risk Analysis : Merging Analytical Hierarchy Process with Game Theory

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Dennie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Analytical Hierarchy Process: Game Theory: Bayesian Nash Equilibrium: Risk Analysis: Cost-Benefit Analysis: Knapsack Problem:;

  Sammanfattning : In this study cost-benefits problems concerning the knapsack problem of limited resources is studied and how this relates to an attacker perspective when choosing defense strategies. This is accomplished by adopting a cost-benefit method and merging it with game theory. LÄS MER

 5. 25. A metaheuristic for vehicle routing problems based on reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Ödling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle routing problem is an old and well-studied problem that arise in last mile logistics. The rapid increase of e-commerce, in particular with an increasing the demand for time scheduled home deliveries on the customer’s terms, is making the problem ever more relevant. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: