Sökning: "comparable method"

Visar resultat 6 - 10 av 285 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 6. Validation of a Smart shirt for tracking work postures of the trunk

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Dennis Borgström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background Ergonomists are interested in measuring the work postures and movements workers perform during their workday. The most common evaluation method to date, is observational studies, where the ergonomist visits the workplace and performs an evaluation. LÄS MER

 2. 7. A method to estimate in vivo mechanical properties of human tendon in the lower leg using ultrasound imaging combined with motion capture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Marius Schlippe; [2017]
  Nyckelord :medical engineering biomechanics ultrasound imaging motion capture tendon in vivo;

  Sammanfattning : Musculoskeletal models and simulations allow for the estimation of forces acting on muscles and joints during human movement and athletic performance. In order to improve the accuracy of these models for a specific application, knowledge about subject-specific in vivo properties of human muscle and tendon is needed. LÄS MER

 3. 8. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 4. 9. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 10. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: