Sökning: "compliance drug"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden compliance drug.

 1. 1. Personer med Parkinsons sjukdom och deras skattning av sin hälsorelaterade livskvalitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Persson; Sara Vensjö; [2017]
  Nyckelord :Health Related Quality of Life; PDQ-39; Quantitative; Symptoms; Treatment; Behandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Kvantitativ; PDQ-39; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom [eng. Parkinson´s Disease - PD] är en neurologisk och progressiv sjukdom, med motoriska och icke motoriska symtom. Forskning visar att personer med PD ofta är oroliga för hur sjukdomen kommer att påverka deras hälsorelaterade livskvalitet [eng. LÄS MER

 2. 2. Användandet av bensodiazepiner vid kramper prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Per Edlund; Richard Kruse; [2017]
  Nyckelord :Ambulance; prehospital care management; benzodiazepines; seizures; Ambulans; ambulanssjuksköterska; prehospital sjukvård; bensodiazepiner; kramper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta krampanfall drabbar många människor, både nationellt och internationellt. Detta behandlas i första hand med Bensodiazepiner, såsom Diazepam och Midazolam. Sveriges prehospitala behandlingsriktlinjer skiljer sig åt vid behandling av akuta krampanfall. LÄS MER

 3. 3. Effekten av farmaceutiska läkemedelsgenomgångar hos multimedicinerade äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Karin Emrin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och med ökande ålder ökar riskerna för att drabbas av sjukdomar som kräver behandling. Fysiologiska förändringar och multimedicinering ökar riskerna för läkemedelsrelaterade problem. LÄS MER

 4. 4. Safe handling of antineoplastic drugs at a public hospital in Guangzhou, China : an observational study in clinical practice

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Filip Brink; [2016]
  Nyckelord :Antineoplastic drugs; Safe handling; Guidelines; Compliance; China;

  Sammanfattning : Background Antineoplastic drugs constitute an important cornerstone in treating malignant cancer diseases. The nurses administering these drugs risk developing short- and long-term side effects from exposure if not properly protected by personal protective equipment. LÄS MER

 5. 5. Patienters attityder och åsikter kring generisk substitution

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Benazir Sahebezai; [2016]
  Nyckelord :Generisk substitution;

  Sammanfattning : The Swedish drug expenses increased sharply during the 1990. The increase in cost of drug spending declined from year 2002, due to the introduction of generic substitution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compliance drug.

Din email-adress: