Sökning: "compliance drug"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden compliance drug.

 1. 1. Patienternas underlag för receptordinerade läkemedel. Hur använder patienter och förskrivare sig av läkemedelsförteckningen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Medèn; [2018]
  Nyckelord :Läkemedelsförteckningen; Läkemedelsförteckning;

  Sammanfattning : With increasing number of prescribed drugs it has been shown a decreasing compliance to drug treatment [1]. The purpose of this work was to find out what kind of printed instruction patients used to support their drug treatment. LÄS MER

 2. 2. Apotekskunders uppfattning om trygghet med sina läkemedel och behandling. Hur de erhållit information om dessa samt deras kunskap om EES. : - En enkätundersökning om det förekommer skillnader mellan olika åldersgrupper på apoteket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Veronica Drajem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Pharmacists have for many years been an important part of health care. They have rescued many people from diseases and poisoning. It´s important that they ensure the right drug, dosage and administration in right time for each customer. Elderly people usually have more prescribes than younger which increases the risk of interactions. LÄS MER

 3. 3. Kan tillskott av omega-3 och omega-6 ha en adjuvant effekt vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability and about 5 % of all children and adolescents in Sweden have been diagnosed with ADHD. The global prevalence is 5,3-7,1 %. Children diagnosed with ADHD early in life have a higher risk of ending up with addiction and criminality later in life. LÄS MER

 4. 4. Apotekskunders informationsunderlag för att hålla reda på ordinerad läkemedelsbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sanna Hämäläinen; [2018]
  Nyckelord :Prescription List; Swedish National Prescription Repository; Medication List; Pharmacy Record List; medical error; pharmacy
; Receptlista; Läkemedelslista; Läkemedelsförteckning; Receptregistret; Följsamhet; Felmedicinering; Apotekskunder; Patientsäkerhet; Apotek; Läkemedelsbehandling; Läkemedelsordination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att varje patient har en god kännedom om sin läkemedelsbehandling leder till en minskad risk för felmedicinering, bättre livskvalitet på individnivå samt till att stora samhällskostnader reduceras[1]. Det finns flera olika informationsunderlag som patienter kan använda sig av för att hålla ordning på sin ordinerade läkemedelsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Hur apotekskunden delar sina tabletter och hur de förvaras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna-Lisa Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Delade tabletter; dosett; tablettdelare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsordinationer som kräver delning av tabletter är vanligt och förekommer vid ca. 10 % av expedierade recept. Tabletter kan vara svåra att dela, ge smulor eller delas i olika stora delar vilket kan påverka patientens följsamhet till behandlingen och behandlingsresultat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compliance drug.

Din email-adress: