Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1078 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 2. 2. LARGE-SCALE COLLECTIVE ACTION OVER WILDLIFE AND NATURAL RESOURCES. Prospects in reaching compliance with conservation rules by resource users: The Case of Kavango Zambezi Conservation Area

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Linell; [2017-11-30]
  Nyckelord :large-scale collective action; compliance with conservation rules; natural resource management; poaching; transboundary; conservation; Southern Africa;

  Sammanfattning : Many of today’s global environmental problems could be mitigated through large-scalecollective action between different actors. Still, most theoretical assumptions on how collectiveaction can be reached over natural resources is based on empirical work within small- tomedium scale common-pool-resources. LÄS MER

 3. 3. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Sammanfattning : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. LÄS MER

 4. 4. Financialization and human rights abuses provoked by business: the case of Samarco disaster in Brazil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebeca Borges Machado Azevedo Leitão; [2017-09-13]
  Nyckelord :shareholder value; market discipline; mining industry; legally-binding instrument; Mariana;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the implications of the financialization process on human rights compliance by business, based on an analysis of the Samarco case, in Brazil. In 2015, Samarco Company’s tailing dam collapsed and killed people, destroyed the surroundings and polluted 650 km of a river basin’s waters. LÄS MER

 5. 5. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compliance.

Din email-adress: