Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa och diskriminering : En kvalitativ studie om bemötande och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk Ohälsa; NPF; Samhällsaktörer; Stigma; Diskriminering; Bristande tillgänglighet;

  Sammanfattning : This study is an analysis of qualitative interviews with people with neuropsychiatric disabilities/mental illness, as well as persons working with mental health or mental disabilities. The interviews were conducted to investigate how their experience of compliance with the services in the various functions of society is, to clarify whether there is discrimination in the social functions of people with mental disabilities. LÄS MER

 3. 3. Möjliga faktorer som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till de basala hygienrutinerna med fokus på handhygien : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Boman; Elisabeth Nykvist; [2018]
  Nyckelord :affect; compliance; healthcare personnel; healthcare staff; hygiene; följsamhet; hygien; hälso-och sjukvårdspersonal; påverka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada inom hälso-och sjukvården och leder till ökat lidande hos patienten, längre vårdtider samt högre kostnader. Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas av hälso-och sjukvårdspersonalen genom följsamhet till basala hygienrutiner. LÄS MER

 4. 4. Overlapping Trade Agreements: Stepping Stones or Stumbling Blocks?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christabel Ariekot; [2018]
  Nyckelord :Trade Facilitation; Regional Trade Agreements; Overlapping Trade blocs; Proliferation; Spaghetti Bowl; New Regionalism.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes the effect of overlapping Trade blocs on Trade Facilitation. Using the time, documents and costs incurred as trade facilitation indicators, simulations show interesting yet important effects of an increase in Regional Trade Agreements on trade costs. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compliance.

Din email-adress: