Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1163 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

 2. 2. Leading Sustainable Organizations - Projects as Instruments for Implementing Sustainability

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mihai GRUIA; Serkan KAZAN; [2018]
  Nyckelord :sustainability; project management; project portfolios; organizational learning; sustainable development;

  Sammanfattning : Due to increasing pressures from stakeholders, organizations face important challenges that require them to move from compliance to proactivity regarding sustainable development. They aim to adjust their strategy accordingly and reflect how they are addressing sustainability in their business. LÄS MER

 3. 3. Patientens följsamhet till behandlings råd vid typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Skansgård; Kristina Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Adherence; lifestyle; self-care and type 2 Diabetes.; Egenvård; följsamhet; livsstil och typ 2 diabetes.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en växande folksjukdom och är förenad med följdsjukdomar. Ökningen beror främst på ohälsosamma levnadsvanor. Behandlingen av typ 2 diabetes innebär att förändra livsstilen, vilket medför stora utmaningar för den enskilda personen. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av pelletspanna : Ångkartläggning och dimensionering av en ny pelletspanna hos Fresenius Kabii Kungsängen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tony Joacim Forsström Skeppar; [2018]
  Nyckelord :Panna; varaktighetsdiagram; biobränsle; optimering; energieffektivisering; pellets;

  Sammanfattning : The current boilers at the Brunna plant were installed in 1979 using oil and solvents to produce steam for the production and heating of the plant. To reduce the carbon dioxide emissions in compliance with Fresenius Kabi strategy a new biofuel boiler is about to be installed. LÄS MER

 5. 5. The link between transfer pricing and the EU customs valuation law: is there any and how could it be strengthened?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Juha Tuominen; [2018]
  Nyckelord :arm s length principle; customs law; customs valuation; Hamamatsu; tax law; transfer pricing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transfer pricing and EU customs law are regulated by two separate sets of rules. Ultimately, the objective of transfer pricing, as a tax measure, is to ensure that the transactions between associated enterprises are conducted in accordance with the same terms as between independent enterprises. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compliance.

Din email-adress: