Sökning: "compulsive disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden compulsive disorder.

 1. 1. Personcentrering inom psykiatrisk tvångsvård - Sjuksköterskans strategier för att minska användningen av tvångsåtgärder för patienter med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Berina Sehic; Kristofer Fors; [2017-02-13]
  Nyckelord :Personcentrering; psykiatri; psykossjukdom; tvångsvård; tvångsåtgärder; Coercive measures; compulsive care; person-centering; psychiatry; psychotic disorder;

  Sammanfattning : The use of coercive measures in compulsive psychiatric care has both objectors andsupporters. The objectors consider it a violation of human dignity, while the supporters arguethat it is a necessary evil. A common point between them seems to be a desire to reduce theuse of coercive measures as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som möjliggör och hindrar aktivitetsutförande hos personer med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar och självbiografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jessica Johansson; Tony Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; obsessive-compulsive disorder; OCD; occupational performance; mental illness;

  Sammanfattning : Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects 2 % of the population and leads to restrictions in many occupations, in many life domains and environments. In half of the cases the existing treatment is not enough and leads to emotional and physical exhaustion. LÄS MER

 3. 3. Att drabbas av en sjukdom som inte har en diagnos : Ortorexia nervosa - när hälsa blir ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennelie Olsson; Mikaela Rebane; [2016]
  Nyckelord :Blogs; diet fixation; exercise dependence; experiences; orthorexia; Bloggar; erfarenheter; kostfixering; Ortorexia nervösa; träningsberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortorexia nervosa är ett fenomen som beskrivs olika runt om i världen och tidigare forskning är bristfällig. Orsakerna till fenomenet är oklara men det kan ses som en samsjuklighet mellan Anorexia nervosa, tvångssyndrom och överträningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Tvingande tankar i skolbänken : En kvalitativ studie om hur tvångssyndrom påverkar skolgången

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Fryklund; [2016]
  Nyckelord :Obsessive compulsive disorder; Tvångssyndrom; funktionsnedsättning; Tvångssyndrom i skolan; OCD; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsa hos unga har ökat de senaste åren, framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Tvångssyndrom är en ångestsjukdom och är en av de fyra vanligaste diagnoserna i Sverige. Det är vanligt att sjukdomen börjar redan i skolåldern. LÄS MER

 5. 5. Effekter av husdjursinterventioner på äldreboenden : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sarah Granath; Julia Högnelid; [2015]
  Nyckelord :Nursing home; Resident; Pet; Intervention; Social interaction; Behavioural changes; Mental health; Äldreboende; Boende; Husdjur; Intervention; Social interaktion; Beteendeförändringar; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan påverkas på ett socialt, mentalt och fysiskt plan av de förändringar åldrandet för med sig. En flytt till äldreboende kan bli aktuell när omvårdnadsbehoven blir för omfattande. Inom vården används husdjur på olika sätt. Dock finns en stor variation för hur mycket husdjur används på äldreboenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compulsive disorder.

Din email-adress: