Sökning: "compulsive disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden compulsive disorder.

 1. 1. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gamze Izgi; [2018]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER

 2. 2. Association of inflammation markers in young adult patients with Obsessive-compulsive disorder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Rodrigo Navarro Trujillo; [2018]
  Nyckelord :OCD; Psychiatry; Inflammation;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have shown that patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) have elevated interleukin and chemokine levels in plasma. The purpose of this study was to investigate and validate whether a group of cytokines and chemokines are elevated in a cohort of young adult OCD patients. LÄS MER

 3. 3. Psykologisk flexibilitet hos barn och ungdomar med tvång, ångest och depression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Fogelberg Skoglösa; Sara Lindhagen; [2018]
  Nyckelord :psykologisk flexibilitet; psykologisk inflexibilitet; tvångssyndrom; OCD; ångestsyndrom; depression; komorbiditet; barn; ungdomar; psychological flexibility; psychological inflexibility; Obsessive- Compulsive Disorder; anxiety; comorbidity; children; adolescents; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur psykologisk (in)flexibilitet var kopplat till olika vanliga barnpsykiatriska symtom bland barn och ungdomar samt om det fanns en starkare koppling till vissa psykiatriska symtom. Psykologisk flexibilitet kan beskrivas som en “fundamental aspekt” av hälsa eller som en helhetsmodell för mänskligt fungerande (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999; Kashdans & Rottenberg, 2010). LÄS MER

 4. 4. Personcentrering inom psykiatrisk tvångsvård - Sjuksköterskans strategier för att minska användningen av tvångsåtgärder för patienter med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Berina Sehic; Kristofer Fors; [2017-02-13]
  Nyckelord :Personcentrering; psykiatri; psykossjukdom; tvångsvård; tvångsåtgärder; Coercive measures; compulsive care; person-centering; psychiatry; psychotic disorder;

  Sammanfattning : The use of coercive measures in compulsive psychiatric care has both objectors andsupporters. The objectors consider it a violation of human dignity, while the supporters arguethat it is a necessary evil. A common point between them seems to be a desire to reduce theuse of coercive measures as much as possible. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som möjliggör och hindrar aktivitetsutförande hos personer med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar och självbiografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jessica Johansson; Tony Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; obsessive-compulsive disorder; OCD; occupational performance; mental illness;

  Sammanfattning : Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects 2 % of the population and leads to restrictions in many occupations, in many life domains and environments. In half of the cases the existing treatment is not enough and leads to emotional and physical exhaustion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet compulsive disorder.

Din email-adress: