Sökning: "confidence in faith"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden confidence in faith.

 1. 1. Äldre personers upplevelser i samband med utskrivning följt av en tät återinläggning

  Magister-uppsats,

  Författare :TOMAS APELGREN; TERÉSE JOHANSSON; [2016-05-24]
  Nyckelord :äldre personer; utskrivning; återinläggning; personcentrering; kvalitativ metod; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Elderly who are admitted at the hospital can have a multifaceted scenario with chronic illnesses and disabilities. Readmission is a common problem amongst the elderly. Approximately 20 percent of the elderly patients discharged from hospitals in Sweden are readmitted within 30 days. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer : hur en organisationsledning kan motivera sina anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hampus Olander; Sargon Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :motivation factors; organization; motivationsfaktorer; organisation;

  Sammanfattning : Motivation är oerhört viktigt inom en organisation. Anställda som är motiverade i sitt arbete gynnar organisationen samtidigt som de själva kommer att må bra och trivas. Vad som motiverar en individ finns det väldigt mycket forskning om och motivationsfaktorer skiljer sig åt från person till person och mellan olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Mellan lärande, relationsskapande och identitetsskapande : En studie av lärares beskrivningar av fenomenet elevinflytande och delaktighet i elevers utvecklingsssamtal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Britt-Marie Bader; [2016]
  Nyckelord :pedagogics; students influence; participation; counseling; global life perspective;

  Sammanfattning : AbstractStudent influence and participation are phenomena that have been debated for a long time throughout school educations’ history; yet, they still do not meet the intentions of school curriculums. At the same time, recent research has shown these aspects to be meaningful for students’ learning abilities, all the while highlighting the teacher’s important role in their implementation. LÄS MER

 4. 4. Vad tror du att du egentligen tror? : En studie av gymnasieelevers uppfattning kring religion och religiositet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emil Lindström; Maths Elfvendal; [2014]
  Nyckelord :modern religiosity; attribution theory; knowledge sociology; faith; religion;

  Sammanfattning : This essey examines high school student’s religiosity and their views on religion. This view is later compared with the student’s description of their own faith. The essay uses a qualitative research method where the students are given open questions which they answer freely. LÄS MER

 5. 5. Självförtroende och självkänsla : Hur pedagoger stärker elevernas självförtroende och självkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Karlsson; [2014]
  Nyckelord :ability; self-confidence; self-esteem; Självförtroende; självkänsla; förmåga; utveckling;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this essay is to explore how teachers and leisure educators can strengthen and increase students’ self-confidence in different ways in their line of work. I chose this inquest for personal reasons and also because it will be of great aid for me since this is what I intend my future profession to be. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet confidence in faith.

Din email-adress: