Sökning: "confrontation naming"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden confrontation naming.

 1. 1. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
  Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER

 2. 2. Konfrontationsbenämning av substantiv och verb hos svensktalande vuxna utan anomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Hellberg; Malin Kroon; [2015-07-10]
  Nyckelord :benämning; svensktalande; vuxna; substantiv; verb; naming; Swedish-speaking; adults; noun; verb;

  Sammanfattning : Confrontation naming is commonly used in speech and language pathology to diagnose neurogenic communication disorders and evaluate naming ability. The existing Swedish assessment instruments for adults consist of pictures depicting nouns. LÄS MER

 3. 3. Semantisk särdragsanalys: behandlingsmetodens effekt på benämningsförmågan hos tre personer med ordfinnandesvårigheter till följd av afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linnea Andersson; Sofia Larsfelt; [2013-10-18]
  Nyckelord :semantisk särdragsanalys; behandling; ordfinnandesvårigheter; benämningsförmåga; afasi; semantic feature analysis; intervention; word finding difficulties; naming; aphasia;

  Sammanfattning : Semantic feature analysis (SFA) is a treatment technique used foraphasic word finding difficulties after stroke. The method has earlier beenevaluated with positive outcome regarding words that have been trainedduring intervention while more varied results have been presented regardinguntrained words. LÄS MER

 4. 4. Verbbenämning hos vuxna med afasi : Bedömt med Action Naming Test

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Johanna Forsberg Larsson; Maria Lilja; [2013]
  Nyckelord :Action Naming Test ANT ; Boston Naming Test BNT ; aphasia; naming ability; location of brain damage; Action Naming Test ANT ; Boston Naming Test BNT ; afasi; benämningsförmåga; skadelokalisation;

  Sammanfattning : Förmågan att benämna verb och substantiv kan skilja sig åt hos såväl friska vuxna (Strauss Hough, 2007) som personer med afasi (Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009). Hos personer med afasi har skillnader mellan förmågan att benämna substantiv och verb relaterats till skadelokalisation (Damasio & Tranel, 1993). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet confrontation naming.

Din email-adress: