Sökning: "congruence"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet congruence.

 1. 1. Arbetstagares upplevelser av sin återgång till arbete efter en utmattningsdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Modig; [2018]
  Nyckelord :Sick leave; Job burnout; Return to work RTW ; Experiences; Sjukskrivning; Utmattning; Återgång i arbete; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur arbetstagare upplever sin återgång i arbete efter en utmattningsdiagnos och hur upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor upplevs främja återgång i arbete. Studien var kvalitativ och datainsamlingen bestod av fenomenologiska intervjuer med en person i taget med totalt åtta deltagare. LÄS MER

 2. 2. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Affärsrelation; Förtroende; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Kooperationens förvaltare : Ett kooperativt perspektiv av agentproblematiken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joel Daver; Vanessa Loberg; [2017]
  Nyckelord :Co-operation; Co-operative; Agency theory; Stewardship theory; Goal congruence; Management control; Co-operative governance; Kooperation; kooperativ; agentteorin; förvaltarteorin; målkongruens; ekonomistyrning; kooperativ styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots sin betydande närvaro i samhället saknar kooperativa företag än idag tydliga ramverk över hur deras organisationer ska styras. Det uppstår därmed utmaningar eftersom kooperativ, det vill säga medlemsägda organisationer, på ett flertal sätt särskiljer sig från andra företagsformer, men ändå tvingas rätta sig efter ramverk och teorier anpassade för andra slags verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Kongruens inom nominalfraser : En performansanalys om andraspråkselevers användning av nominalfraser i skriftliga och muntliga former

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faiza Ali Ahmed; [2017]
  Nyckelord :second-language learners; noun phrases; congruence errors; performance analysis; kongruens; andraspråksinlärare; nominalfraser; kongruensfel; performansanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how second-language learners uses noun phrases in their written texts and oral speech as well as how they differ from each other. In order to answer this, the following questions have been formulated: What congruent errors are found in the noun phrases in the students' texts and oral speeches? Are there any differences in the use of noun phrases in the students' texts and oral speeches? The study is based on performance analysis, where student texts and transcribed recordings of students' oral speeches are analyzed. LÄS MER

 5. 5. Fundamental physical testing of rattle - Design and evaluation of a rattle producing test rig

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Axel Svensson; Jonathan Hasselström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Squeak and rattle is a cause of high warranty costs and a driver behind the productionof pre-series cars for subjective evaluation. An important feature for apremium car brand is a high perceived quality and consequently the lack of squeakand rattle issues. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet congruence.

Din email-adress: