Sökning: "congruence"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet congruence.

 1. 1. Att blanda eller inte blanda - det är frågan. En kvantitativ studie om exponering av reaprodukter online

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Olivia Eriksson; Pernilla Brandt; [2018]
  Nyckelord :Display; E-commerce; Display effects; Sales; Discounted products;

  Sammanfattning : When shopping in physical stores discounted items are always displayed by themselves, but that is not the case when shopping online. Online retailers often display discounted items among full-priced items, but some have a separate sales page. LÄS MER

 2. 2. Att styra mot miljömål : En fallstudie om hur en offentlig sjukvårdsverksamhet styr mot miljömål

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Rylander; Linnea Östberg; [2018]
  Nyckelord :Public sector; environment; public procurement; ISO 14001; balanced scorecard; control tools; environmental goals; Offentlig verksamhet; styrverktyg; miljö; offentlig upphandling; ISO 14001; balanserat styrkort; målstyrning; miljömål;

  Sammanfattning : Offentliga sjukvårdsverksamheter möter idag svårigheter i sitt miljöarbete. De har begränsade resurser i både monetära termer och i form av personal. Organisationen kan påverka verksamheten att arbeta med miljöfrågor och nå sina miljömål genom att använda styrverktyg. LÄS MER

 3. 3. Värdet av en microinfluencer - En kvantitativ studie om reklameffektivitet till följd av antal följare och kongruens

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Gauffin; Julia Olander; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Micro influencer; Brand congruence; Celebrity endorsement; Advertising effectiveness;

  Sammanfattning : In the context of social media marketing, this thesis empirically investigate how influencers' follower count and congruence with advertised brand effect advertising effectiveness. An experimental study was conducted with the purpose of examine whether these effects have an impact on the outcome of advertising and to elucidate which effect to prioritise in the configuration process of influencer marketing advertisements. LÄS MER

 4. 4. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 5. 5. Målkongruens vid otydlighet på svenska lärosäten : En kvalitativ studie om svenska lärosätens interna kommunikation av otydliga mål

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Bergenudd; Louise Danell; [2018]
  Nyckelord :Goal congruence; internal communication; Goal formulation; public sector; Swedish universities; goals; Management; Målkongruens; intern kommunikation; målformulering; offentlig sektor; svenska lärosäten; målstyrning;

  Sammanfattning : Issue: Swedish institutions of higher education experiences higher pressure from the surrounding society to follow development and continuously renew themselves. As an example of government owned organisations that are complex, decentralised and professional, organisations such as universities, are working towards unclear and vague goals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet congruence.

Din email-adress: