Sökning: "content marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden content marketing.

 1. 1. Where should your influencer marketing strategy land?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sofie Murakas; Emmy Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Landing page; Influencer post; Sponsorship disclosure; Instagram;

  Sammanfattning : Influencer marketing is growing. With a decline in traditional media, companies are exploring alternative options. With the ever changing landscape of social media, new strategic challenges constantly arises. With influencer marketing, companies can endorse their product through the influencers' social media crowd. LÄS MER

 2. 2. Vad består content marketing av och dess kännetecken? : En studie av sex företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Katarina Ikonen; [2018]
  Nyckelord :Brand; equity; autencitet and emotions.; Varumärke; värde; autencitet och känslor.;

  Sammanfattning : Content marketing kännetecknar ett värdeerbjudande där budskapet är personligt som stärker mottagarens livsstil genom en berättelse som är trovärdig och autentisk, som skapar värde för mottagaren iform av kunskap och social identitet och utgår från avsändarens värderingar. Content marketing kräver en strategi och långsiktighet som används i egna kanaler iform av artiklar, sociala medier och personliga events. LÄS MER

 3. 3. Den digitala erans opinionsledare : En kvantitativ studie om studenters attityder gentemot influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anton Axelsson; Viktor Churchill Lindvall; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; instagram; attitudes; students; social media; influence; marketing communication; influencer marketing; instagram; attityder; studenter; sociala medier; inflytande; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med att medielandskapet förändras har marknadsföringsstrategin influencer marketing blivit ett allt vanligare verktyg för att fånga både nuvarande och potentiella kunders intresse samt att bygga långvariga och starka kundrelationer. Den här studien har för avsikt att skapa en förståelse för hur studenter, som faller under det köpstarka kundsegmentet millennials, ser på och uppfattar influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. En strategi som engagerar : En kvalitativ studie om B2B företags möjligheter att skapa kundengagemang i sociala medier 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Damaris Chauca Palma; Mikaela Svensson; [2017]
  Nyckelord :Business-to-business; social media; customer engagement; social media strategy; Business-to-business; sociala medier; kundengagemang; social mediestrategi;

  Sammanfattning : Författare: Damaris Chauca Palma och Mikaela Svensson Handledare: Docent Richard Afriyie Owusu Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Program: Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet, 30 hp. VT 2017. LÄS MER

 5. 5. Social Media: How to Interact with Millennials and Make Use of Self-Segmentation : A Case Study of Swedish Millennials’ Behavior on Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Kevin Arnvaller; [2017]
  Nyckelord :Social Media; Segmentation; Customer engagement; Millennial Generation; Facebook; Self Segmentation; Influential Profiles; sponsored Content; Suggested Posts; Social Media; Segmentering; Kundkontakt; Millennial Generationen; Facebook; Själv-Segmentering; Inflytelserika Profiler; Förslagna-Inlägg;

  Sammanfattning : Social media are online accommodations where users can interact with other users, which has become a phenomenon that has grown and completely exploded over the past decade. Companies are well aware of this and has invested a large amount of resources in order to establish a better contact with their customers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet content marketing.

Din email-adress: