Sökning: "content marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden content marketing.

 1. 1. Where should your influencer marketing strategy land?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sofie Murakas; Emmy Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Landing page; Influencer post; Sponsorship disclosure; Instagram;

  Sammanfattning : Influencer marketing is growing. With a decline in traditional media, companies are exploring alternative options. With the ever changing landscape of social media, new strategic challenges constantly arises. With influencer marketing, companies can endorse their product through the influencers' social media crowd. LÄS MER

 2. 2. Vad består content marketing av och dess kännetecken? : En studie av sex företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Katarina Ikonen; [2018]
  Nyckelord :Brand; equity; autencitet and emotions.; Varumärke; värde; autencitet och känslor.;

  Sammanfattning : Content marketing kännetecknar ett värdeerbjudande där budskapet är personligt som stärker mottagarens livsstil genom en berättelse som är trovärdig och autentisk, som skapar värde för mottagaren iform av kunskap och social identitet och utgår från avsändarens värderingar. Content marketing kräver en strategi och långsiktighet som används i egna kanaler iform av artiklar, sociala medier och personliga events. LÄS MER

 3. 3. Project Loveday : Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Hetting; Oskar Bouveng; [2018]
  Nyckelord :Fandom; Tesla; user-generated content;

  Sammanfattning : Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. LÄS MER

 4. 4. Datadriven content marketing : Användning av sociala data inom content marketing på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Edvin Boberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innehåller en förståelseinriktad analys av hur sociala data från Facebook används inom Content Marketing bland ett urval av kommunikationsbyråer i Stockholm. Uppsatsen förklarar hur sociala data används för att skapa content, samt hur sociala data används för att mäta resultat av publicerat content på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Den digitala erans opinionsledare : En kvantitativ studie om studenters attityder gentemot influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anton Axelsson; Viktor Churchill Lindvall; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; instagram; attitudes; students; social media; influence; marketing communication; influencer marketing; instagram; attityder; studenter; sociala medier; inflytande; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med att medielandskapet förändras har marknadsföringsstrategin influencer marketing blivit ett allt vanligare verktyg för att fånga både nuvarande och potentiella kunders intresse samt att bygga långvariga och starka kundrelationer. Den här studien har för avsikt att skapa en förståelse för hur studenter, som faller under det köpstarka kundsegmentet millennials, ser på och uppfattar influencer marketing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet content marketing.

Din email-adress: