Sökning: "content marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade orden content marketing.

 1. 1. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 2. 2. Social Media: How to Interact with Millennials and Make Use of Self-Segmentation : A Case Study of Swedish Millennials’ Behavior on Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Kevin Arnvaller; [2017]
  Nyckelord :Social Media; Segmentation; Customer engagement; Millennial Generation; Facebook; Self Segmentation; Influential Profiles; sponsored Content; Suggested Posts; Social Media; Segmentering; Kundkontakt; Millennial Generationen; Facebook; Själv-Segmentering; Inflytelserika Profiler; Förslagna-Inlägg;

  Sammanfattning : Social media are online accommodations where users can interact with other users, which has become a phenomenon that has grown and completely exploded over the past decade. Companies are well aware of this and has invested a large amount of resources in order to establish a better contact with their customers. LÄS MER

 3. 3. Attityder till annonser på Instagram : En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rosalia Bojackly; Sofia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikationskanal; marknadsföringskanal; Instagram; attityder; sociala medier; reklam;

  Sammanfattning : Social media is increasing constantly, which led to new communication and marketing channels have evolved, it has helped businesses and consumers to integrate and communicate with each other. One of the fastest growing communication and marketing channels is Instagram. LÄS MER

 4. 4. Book Review: The Importance of Private and Public Intelligence

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Petrovski; Joao Pedro Pestana; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the paper is to critically review the book “Introduction to Private and Public Intelligence: The Swedish School of Competitive Intelligence” by Søilen (2005). The aim of the book has been to gather ideas and concepts about the subject of private and public intelligence for students to use in an introductory course. LÄS MER

 5. 5. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet content marketing.

Din email-adress: