Sökning: "content marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade orden content marketing.

 1. 1. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 2. 2. En strategi som engagerar : En kvalitativ studie om B2B företags möjligheter att skapa kundengagemang i sociala medier 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Damaris Chauca Palma; Mikaela Svensson; [2017]
  Nyckelord :Business-to-business; social media; customer engagement; social media strategy; Business-to-business; sociala medier; kundengagemang; social mediestrategi;

  Sammanfattning : Författare: Damaris Chauca Palma och Mikaela Svensson Handledare: Docent Richard Afriyie Owusu Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Program: Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet, 30 hp. VT 2017. LÄS MER

 3. 3. Likelihood of Using Online Personalization Services : An Explanatory Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Avesta Diliwi; Christopher Ullberg; Johanna Jevinger; [2017]
  Nyckelord :Personalization; Online Personalization Services; Likelihood of Using Online Personalization Services; Value for Personalization; Concern for Privacy; Trust Building Factors;

  Sammanfattning : Bachelor Thesis in Business Administration. Bachelor of Science with Specialization in Marketing – Main Field of Study: Business Administration. School of Business and Economics at Linnaeus University, Course Code 2FE21E, 2017. LÄS MER

 4. 4. Social Media: How to Interact with Millennials and Make Use of Self-Segmentation : A Case Study of Swedish Millennials’ Behavior on Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Kevin Arnvaller; [2017]
  Nyckelord :Social Media; Segmentation; Customer engagement; Millennial Generation; Facebook; Self Segmentation; Influential Profiles; sponsored Content; Suggested Posts; Social Media; Segmentering; Kundkontakt; Millennial Generationen; Facebook; Själv-Segmentering; Inflytelserika Profiler; Förslagna-Inlägg;

  Sammanfattning : Social media are online accommodations where users can interact with other users, which has become a phenomenon that has grown and completely exploded over the past decade. Companies are well aware of this and has invested a large amount of resources in order to establish a better contact with their customers. LÄS MER

 5. 5. Incollaboration : En kvalitativ & kvantitativ studie om samband mellan företag, influencers & konsumenter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Svensson; Pontus Liljenberg; Sascha Beetz Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; Stealth marketing; Brand; Business; Consumers; Identity; Profile; Image; Communication.; Dold marknadsföring; Varumärke; Företag; Konsument; Identitet; Profil; Image; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Sedan den ökade användningen av sociala medier står varumärken idag inför en enorm utmaning i att kommunicera och förmedla sin identitet och profil för att kunna skapa en konkurrensfördel på marknaden. Bildnätverket Instagram är en av de plattformar som växer allra mest (Laboon 2016) och som idag anses vara ett av de kraftfullaste marknadsföringsverktygen för företag (Safko 2012). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet content marketing.

Din email-adress: