Sökning: "correlation"

Visar resultat 1 - 5 av 3531 uppsatser innehållade ordet correlation.

 1. 1. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 2. 2. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. LÄS MER

 3. 3. TOPIC MODELING FOR ANALYSIS OF PUBLIC DISCOURSE -Enriching topic modeling with linguistic information to analyze Swedish housing policies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Lindahl; [2018-01-15]
  Nyckelord :topic modeling; public discourse; housing policies; LDA; semantic coherence measures; part of speech;

  Sammanfattning : This work investigates how the method of topic modeling can be applied to investigate the public discourse of Swedish housing policies. The data used to represent this discourse is both from the Swedishparliament, the Riksdag, and Swedish newstexts. The lack of housing and current housing crisis in Swedenmakes this a relevant area to study. LÄS MER

 4. 4. Image analysis to estimate the fractal dimension of soot aggregates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Adrian Roth; [2018]
  Nyckelord :soot; aggregates; fractal; dimension; image; analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utvecklat en metod för att estimera den fraktala dimensionen från Transmissions Elektron Mikroskop (TEM) bilder av sot aggregat som skapats med hjälp av en mini-CAST sotgenerator. Det är ett underbestämt problem att estimera den fraktala dimensionen, en 3D egenskap, från 2D bilder. LÄS MER

 5. 5. Drivers’ response in an intersection scenario during manual and automated driving

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :Andrea Floreano; Alessandro Niro; [2018]
  Nyckelord :braking response; critical intersection scenario; driving simulator; semi-automated driving; driver behaviour modelling; artificial neural networks.;

  Sammanfattning : The role of automation is becoming increasingly important in the design of modern vehicles. This is reflected by a large development of advanced driver assistance systems, which are ever more affecting driving behaviour. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet correlation.

Din email-adress: