Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 6 - 10 av 154 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 6. Fjärrvärmens konkurrenssituation : En studie av fjärrvärmens konkurrenskraft i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Bergman; Simon Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmepump; stagnation; värmemarknad; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : District heat is currently more exposed for competition than it has been for several years. Since the mid-1980s, district heat has dominated the heat market, but is now in a tougher competitive situation due to the increasing popularity of heat pumps. This, in combination with energy efficiency, has led to a stagnation of delivered energy. LÄS MER

 2. 7. Evaluation of important operations capabilities for competitive manufacturing in a high-cost environment

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Felix Aurel Krol; Patrik Boström; [2018]
  Nyckelord :Operations capabilities; high-cost environments; competitive manufacturing; quantitative evaluation;

  Sammanfattning : Operations capabilities provide the fundamental basis of competitive advantage for manufacturing firms. Thus, it is crucial for managers as well as researchers to understand the importance of operations capabilities within the respective market environment. LÄS MER

 3. 8. Methods to improve the effectiveness of a manual pick and place operation : A case study in a logistics regional distribution centre located at Jönköping, Sweden.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Bibin Vadakkekara Bhaskaran; Visakh Shaji; [2018]
  Nyckelord :Parcel sorting systems; Conveyor systems; Poka-yoke; Human errors;

  Sammanfattning : Introduction: In today’s global world, supply chain and logistics operations have become far too complicated to be handled by individual firms. Nowadays, it is dealt by logistics and freight solution providing companies. The companies introduce an amount of flexibility for the firms doing their business. LÄS MER

 4. 9. Say forever you'll be mine : En kvantitativ studie om skapande av kundlojalitet inom SMF-bankrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Sjöbeck; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :SME; Banking; Loyalty; Digitalization; Trust; Service Quality; Customer satisfaction; SME; Bank; Lojalitet; Digitalisering; Förtroende; Servicekvalitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Banksektorn är ett verksamhetsområde som påverkats av digitaliseringens framfart. Konsekvenserna av digitaliseringen innefattar bland annat ökad konkurrens, likartade produkter och låga bytesbarriärer. LÄS MER

 5. 10. The interplay of digitalisation, strategy and dynamic capabilities. Insights from an exploratory study in German Mittelstand firms.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tobias Julian Pingel; Constantin Zeif; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; Strategy; Dynamic Capabilities; Competitive Advantage; German Mittelstand;

  Sammanfattning : Digitalisation requires a reassessment of firms' existing resources and capabilities. Decreased value of resources and capabilities might lower strategic fit between the firm and the market. Firms can respond to changes in the environment through a change in strategy, manifested in a redirection of capability investments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet cost in the Competitive advantage.

Din email-adress: