Sökning: "coursebook"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet coursebook.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. In what ways does the ELT coursebook ECHO 6 fulfill the communicative aspects of the Swedish curriculum for English 6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ylva Degerman; Sara Sävhage; [2017]
  Nyckelord :Language teaching; ECHO 6; communication; communicative language teaching CLT ; students; teacher; language skills and language systems.;

  Sammanfattning : In this essay, the published ELT coursebook ECHO 6 is critically examined. The focus of the examination is the communicative opportunities within ECHO 6. These opportunities are analyzed and concretized with help from the Swedish Curriculum for English 6. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet coursebook.

Din email-adress: