Sökning: "crm"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet crm.

 1. 1. Hur påverkar CRM-aktiviteter churn? : En analys över ett svenskt företags CRM-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Philip Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med internets utveckling blir det allt lättare för människor att ta informerade beslut i deras vardag. Detta gäller allt ifrån husköp till inköp av den mest prisvärda matkassen. LÄS MER

 2. 2. “För alla som ska ta över världen” : En multimodal kritisk diskursanalys av Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns CSR-kommunikation i CRM-kampanjen För alla.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Cornelius; Nathalie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Multimodal Kritisk Diskursanalys; Corporate Social Responsibility; Cause-;

  Sammanfattning : Två växande koncept inom marknadskommunikation idag är corporate social responsibility (CSR) och cause-related marketing (CRM). Syftet med vår studie är att analysera Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och hur de kommunicerar kring CSR i kampanjen “För alla” genom användningen av CRM. LÄS MER

 3. 3. Cross-selling i ett mindre företag : Hur kan ett mindre företag påverka en säljkår att implementera cross-selling strategier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Ragnewall; [2018]
  Nyckelord :Cross-selling; Implementering; kompetens; kompensation; kontrollsystem; mål organisatorisk struktur och säljsupport.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett mindre företag kan implementera cross-selling strategier. Studien har genomförts genom en fallstudie på ett mindre företag där två djupgående intervjuer med försäljningschef och VD genomförts samt en fokusgrupp med säljkåren. LÄS MER

 4. 4. Expanding the customer base for DCS in the Oil, Gas & Chemicals market in Sweden; A Case Study of ABB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jón Ingi Skarphéðinsson; Vivian Mohan; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet crm.

Din email-adress: