Sökning: "crm"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet crm.

 1. 1. CRM-system i en era av GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Moa Nissar; Fanny Nyberg; [2018]
  Nyckelord :CRM; CRM-system; GDPR; Privacy by Design; PbD; datautvinning; personuppgifter; samtycke; dataportabilitet; rätten att bli bortglömd; radering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats presenteras, genom en kvalitativ intervjustudie, de förändringar och utmaningar som företag och dess CRM-system står inför i och med den nya EU-regleringen GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018. I studien utförs intervjuer med fem företag som är uppdelade i två urvalsgrupper; (1) leverantörer av CRM-system och (2) användare av CRM-system. LÄS MER

 2. 2. E-loyalty in digital platforms : How do the employees in banks experience their work with customer e-loyalty, individually and in relation to each other?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Näsholm Johansen; Noor Al Amin; [2018]
  Nyckelord :CRM; eCRM; Digitalization; Banking; Loyalty; e-loyalty; 8C Model;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how the top management and employees in banks experience their work with customer e-loyalty in digital settings, both individually and in relation to each other. Today's bank customers desire freedom in where they conduct their business and do at the same time require a deeper personal relationship with their bank advisors. LÄS MER

 3. 3. Generation Ys attityder till Cause-related marketing : Hur påverkar välgörande ändamål företagens varumärkesbild?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofie Blomstedt; Sisela Rosman; [2018]
  Nyckelord :Cause-related marketing CRM ; välgörande ändamål; varumärkesbild; attityder; generation Y.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. GDPR - Den digitala marknadsföringens motståndare? : En kvalitativ studie som undersöker hur företag som arbetar med digital marknadsföring påverkas av GDPR-lagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmelie Jonsson; Amelie Sörenby; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) is the name of the new data protection regulation applicable to all member of EU, which will enure May 25th 2018. The law means that companies need to review their personal data usage in order to adapt to the requirements set by GDPR. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet på Instagram : Vilka faktorer påverkar lojaliteten hos ett företags instagramföljare?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Nilsson; Oscar Lind; [2018]
  Nyckelord :Loyalty; Customer Relationship Management CRM ; Social Media; Instagram; Lojalitet; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Today’s competition among companies has increased due to the development of the Internet. Customer loyalty is crucial for companies in today’s market. It is important to create a customer base, which will result in a positive effect on profit and sustainability. Social media, such as Instagram, has an impact on customers today. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet crm.

Din email-adress: