Sökning: "crm"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet crm.

 1. 1. Expanding the customer base for DCS in the Oil, Gas & Chemicals market in Sweden; A Case Study of ABB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jón Ingi Skarphéðinsson; Vivian Mohan; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 3. 3. Detaljhandelns förberedelser inför GDPR : En fallstudie om vilka förändringar företagen behöver utföra samt deras arbete kring GDPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Adolfsson; Paula Lundholm; [2017]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; CRM; GDPR; dataskyddsförordningen; informationssäkerhet; CRM;

  Sammanfattning : Det rådande EU-direktivet som behandlar dataskydd från år 1995 är idag inte lika aktuellt som när det infördes. Det är därför i hög tid att en uppdatering kommer. I maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som är EU:s senaste förordning. LÄS MER

 4. 4. Modelling Non-life Insurance Policyholder Price Sensitivity : A Statistical Analysis Performed with Logistic Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Patrik Hardin; Sam Tabari; [2017]
  Nyckelord :Mathematical Statistics; Regression Analysis; Logistic Regression; Generalized Linear Model; Insurance Pricing; Price Sensitivity; Data Analysis; Matematisk Statistik; Regression; Logistisk Regression; Försäkringsprissättning; Priskänslighet; Dataanalys;

  Sammanfattning : This bachelor thesis within mathematical statistics studies the possibility of modelling the renewal probability for commercial non-life insurance policyholders. The project was carried out in collaboration with the non-life insurance company If P&C Insurance Ltd. at their headquarters in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Framtidens digitala konsument: En kvalitativ studie om konsumenternas attitydformering till personuppgifter och företags arbete med individanpassad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hampus Rossberg; Sally Persson; [2017]
  Nyckelord :Personalized marketing; Relationship marketing; CRM; Personal data; Personal integrity; Trust; Loyalty; Fear; Control; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to create a deeper understanding of consumer attitudes regarding personalized marketing and companies collection and analysis of personal data. It also aims to contribute to a broader knowledge about the opportunities and challenges companies can face if consumer change their behavior if more control is given to them regarding their personal data. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet crm.

Din email-adress: