Sökning: "css"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet css.

 1. 1. Webbutik Second Hand Shop

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Barbro Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Webbutik; mobile first; designprocess; WAI; databas; formulär.;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver det självständiga arbetet med att skapa en webbutik för en second hand butik där klädesplagg visas upp till försäljning. Projektets syfte är att författaren tillsammans med handledaren på den webbaserade tidskriften Illegal Ground ska utveckla en webbplats som lätt kan administreras från ett administratörsgränssnitt samt att vara lätt tillgängligt för kunden/besökaren. LÄS MER

 2. 2. Visualization of tabular data on mobile devices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sophia Caspár; [2018]
  Nyckelord :Tabular data; Mobile; Vizualization; CSS; Table; Prolog; JavaScript; HTML; User Experience; Responsive table solution; HCI; UX; RWD; Responsive; Decision making; Rule based system; Golang; Golog; User test;

  Sammanfattning : This thesis evaluates various ways of displaying tabular data on mobile devices using different responsive table solutions. It also presents a tool to help web developers and designers in the process of choosing and implementing a suitable table approach. LÄS MER

 3. 3. Hur ser säkerheten ut? : En bättre IT-miljö för alla små verksamheter

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Grenholm; [2018]
  Nyckelord :Information Security; Network Security; Small business; Python3; Web Server.; Informationssäkerhet; Nätverssäkerhet; små verksamheter; enskilda firmor; Python3; webbserver.;

  Sammanfattning : Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. LÄS MER

 4. 4. Quantifying Environmental Intolerance : Digital Reports From Daily Life

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Environmental intolerance; noise intolerance; chemical intolerance;

  Sammanfattning : Environmental intolerance (EI) is a condition characterized by low tolerance to environmental stimuli at levels that would not affect most people. EI is an ill-defined condition from which sufferers experience highly individual multisystem symptoms following exposure from specific environmental sources. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av GDPR och NIS samt dess betydelse för enkla hemsidor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Tobias Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; NIS; hemsida; personuppgifter; personuppgiftsansvarig; säkerhet; HTML; PHP; Java-Script; CSS; EU;

  Sammanfattning : I detta arbetet har det genomförts två undersökningar. Den ena undersökningen handlar om GDPR och den andra om NIS. Dessa två regelverk är skapade av EU för att säkra upp när det gäller cyberattacker och att styrka individers möjlighet att hantera sina personuppgifter. Det har även skapats en enkel hemsida i arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet css.

Din email-adress: